Vannverdier og fiskehelse

Parasitter og bakterier som under gitte forutsetninger kan gjøre fiskene syke er veldig ofte til stede i vannmiljøet uten at det skader fiskene, men om fiskene blir stresset kan sykdom fort slå ut. Stress kan skyldes flytting fra et akvarium til et annet, for eksempel når du kjøper ny fisk, eller det kan skyldes at vannkvaliteten plutselig eller gradvis har blitt feil for fiskene. Dersom vannkvaliteten blir veldig dårlig, med opphopning av giftige kjemiske forbindelser, kan vannet i seg selv gjøre fiskene alvorlig syke.

Det er imidlertid langt vanligere at feil vannverdier svekker fisken slik at de ikke har godt nok immunforsvar til å motstå angrep fra ellers ufarlige organismer.

Hold kontroll på vannkvaliteten

Vannkvaliteten bør testes regelmessig. Det er faktisk en billig livsforsikring for fiskene og sikrer at du får mye mer glede og færre sorger som akvarist. Spesielt kan det være kritisk for nye fisker å bli satt i et akvarium hvor vannkvaliteten avviker mye fra det ideelle.

Du kan teste verdiene selv med testsett som du får kjøpt for en forholdsvis billig penge, eller du kan be om hjelp i din Buddybutikk. Vi hjelper gjerne, både med testing og med råd om vannkvalitet. Det finnes ulike kjemiske testsett, men de mest populære bruker flytende indikatorløsninger som dryppes i en liten vannprøve. Fargeutslaget du da får forteller hva vannverdiene er.

I de fleste akvarier er det særlig tre vannverdier det er spesielt viktig å kunne teste. Disse er pH, GH og nitrit.

Surhetsgrad – pH

I vannkjemi snakkes det ofte om surt og basisk vann. Litt enkelt kan man si at det er et mål på balansen av kalkforbindelser og syre i vannet. Dersom disse er helt i balanse sier vi at vannet er nøytralt og det har en pH på 7,0. Dersom verdiene er lavere enn 7 snakker vi om surt vann, mens høyere verdier forteller at vannet er basisk.

Hva som er optimalt for fiskene varierer fra art til art, men de fleste arter av tropiske ferskvannsfisker som er vanlige å holde i vanlige selskapsakvarier vil gjerne ha vann som er svak surt til nøytralt. På måleskalaen snakker vi da om et sted mellom 6,5 og 7,0. Vær imidlertid oppmerksom på at det finnes fiskearter som har krav som avviker sterkt fra dette, og som vil ha både surere eller mer basisk vann. Det er viktig at du ikke setter sammen fisker som har helt forskjellige krav til vannkvalitet i et og samme akvarium.

Sjekk med faglitteraturen eller snakk med oss hos Buddy.

Hva gjør du om når pH er for lav eller for høy?

For surt vann kan effektiv rettes opp med tilførsel av en basisk buffer. Dersom problemet stadig vender tilbake bør man vurdere andre virkemidler, så som tilførsel av kalkholdig materiale i bunnlaget eller i filteret. Vær forsiktig! En overdosering av buffere kan lett gi det motsatte problemet – at pH blir for høy!

For basisk vann kan rettes noe med tilførsel av en sur buffer. Dersom pH er meget høy er dette ofte ikke tilstrekkelig. Finn årsaken til den høye pH-verdien. Er det f.eks. kalk i bunnlaget eller i annet innredningsmateriale?

Totalhardhet – GH

Vannet blir hardt fordi det inneholder mye kalkforbindelser (karbonater og bikarbonater) eller jordalkalimetaller (salter av kalsium og magnesium). I første tilfelle snakker vi om KH (karbonathardhet) og i det andre om GH (totalhardhet). Begge angis i °dH.

Dersom du er en avansert akvarist som tilfører karbondioksid som gjødsel til plantene vil KH være viktig å følge med på, men for fiskenes sunnhet, som er temaet i denne artikkelen, er totalhardheten (GH) både enklere og mer praktisk å forholde seg til.

I akvarielitteraturen, som oftest er oversatt fra andre språk, er det vanligvis for hardt vann som omtales som et problem, men det skyldes at de fleste andre land i Europa er vant til ekstremt hardt vann. Noen steder kan GH ligge på 20-30 °dH – noe vi nesten aldri finner i Norge.

De fleste steder i Norge er vannet fra kommunale vannverk ekstremt bløtt, noen ganger med en nesten ikke målbar hardhet, tett opp til null. I et vanlig selskapsakvarium passer det vanligvis med en GH på 3-5 °dH – en verdi som de fleste vanlige fisker (og planter) kan trives med. Dersom vannet blir for bløtt er fiskene mer utsatt for sykdom, og det er spesielt farlig å gå fra et hardere vann til et mye bløtere vann.

Vi må derfor justere opp hardheten i de fleste akvarier, og kontrollere at den er riktig ved å foreta en GH-test.

Nitrit – NO2

Nitrit er et giftig stoff som oppstår når organiske stoffer (døde dyr og planter, ekskrementer, fôr-rester etc.) brytes ned av bakterier. Når alt fungerer som det skal i akvariet, vil nitritten brytes videre ned til andre, ufarlige, eller i alle fall langt mindre farlige forbindelser.

I noen tilfeller kan imidlertid nitrit hope seg opp i slike mengder at fiskene tar skade eller til og med dør. Det kan f.eks. skje når:

  • akvariet er nystartet
  • det er for mange fisk i akvariet
  • det fôres for mye
  • døde planter eller dyr råtner i akvariet
  • filtreringen er utilstrekkelig
  • det nylig er brukt medisiner i akvariet
  • renholdet overdrives

Dersom det er fare for at noen av de ovennevnte situasjonene kan oppstå, er det derfor særlig viktig å sjekke nitrit-innholdet i vannet regelmessig. I helt nystartede akvarier kan det også være lurt å sjekke ammonium-konsentrasjonen i vannet før de første fiskene settes inn.

Det bør aldri settes noen som helst fisker i nystartede akvarier uten at nitrit-innholdet først har blitt kontrollert. Ideelt sett skal vannet være tilnærmet helt fritt for nitrit – med en konsentrasjon på 0,0-0,1 mg/liter. Et noe høyere innhold (0,2-0,5 mg/l) utgjør ingen akutt fare, men det er et tegn på at noe er galt med akvariet. Stiger konsentrasjonen over 0,5 mg/l har fiskene det ikke bra og vil ofte bli syke. Grensen for dødelig dose ligger for mange fisk ved 2,0-3,0 mg/l, men de fleste lider alvorlig lenge før konsentrasjonen blir så høy.

Hva gjør man når det er for mye nitrit i vannet?

Først av alt; stopp øyeblikkelig fôring, og sett ingen nye fisker i akvariet! Søk så etter årsaken og rett opp problemet så langt det er mulig. Dersom akvariet er nystartet, må man bare vente til forholdene har stabilisert seg. I ekstreme forhold, hvor fiskene er i ferd med å dø, kan det foretas gjentatte vannskifter av inntil 50% av vannet pr. dag (husk å justere pH og GH til riktige verdier). Gjør derimot ikke rent i akvariet, med mindre årsaken til problemet er fôr, planter eller døde dyr ligger og råtner. Et godt biologisk filter og kraftig plantevekst er på sikt den beste hjelpen.

Nyttår og kjæledyr

Les mer
Avbildet: Heteslag hos hund - Hvordan forebygger jeg det?

Heteslag hos hund

Les mer
Avbildet: Bildet av hund med 17. mai sløyfe

Gi kjæledyrene en fin 17. mai-feiring

Les mer
Avbildet: Eier og hund klemmer

Brilliant gjør det enkelt

Les mer
Kasterert katt som sitter ute

Kastrering av katt

Les mer

Ofte stilte spørsmål om flått og kjæledyr

Les mer
bildet av hund i snø

Vintertips til deg med hund

Les mer

Oppstart av akvarium

Les mer
Avbildet: Katt ligger i sofaen

Velg katten som passer for deg

Les mer
Vannverdier og fiskehelse

Vannverdier og fiskehelse

Les mer
Avbildet: Kattunge som sover

Dette kan du forvente deg det første året med katt

Les mer
Katt som strekker seg etter en godbit fra eierens hånd

4 tips for å lære katten lydighet og triks

Les mer
Avbildet: Katt som koses med av eier

Lær deg kattens språk

Les mer
Avbildet: Har kjæledyret ditt separasjonsangst? Hund ligger på et teppe

Hund eller katt med separasjonsangst?

Les mer
en kattunge som holdes i håndflaten

Vurderer du katt?

Les mer

Fanconi-syndrom

Les mer
Agility - hund som løper igjennom slalomstolper

Agility: Slik kommer du i gang med den populære hundesporten

Les mer
Avbildet: Hunder som leker med ball i parken

Skal du ta med hunden i hundepark? Dette må du vite

Les mer
Valp som kommer på innkalling

Valp og innkalling: Slik trener du valpen til å komme når du roper

Les mer
Slik styrker du immunforsvaret til katten din

Unngå sykdom: Slik styrker du kattens immunforsvar

Les mer
Buddybloggen: Til deg som vurderer kanin som nytt familiemedlem

Til deg som vurderer kanin som nytt familiemedlem

Les mer
To hunder ligger i et telt

På tur med hunden? 5 gode tips til når du skal sove ute med hund

Les mer

Smarte kjøleprodukter til hunden

Les mer
Hund som spiser fra matskålen

Riktig fôr til hunden er vesentlig for utviklingen

Les mer
Katt spiser fôr ut av skål

Hvordan fôre katten din riktig?

Les mer
en valp som er på tur med ei jente

Tips på varme sommerdager

Les mer
Avbildet: hund driker vann ute på tur

Husk vann i varmen

Les mer
Yora - bærekraftig larvebasert hundefôr

YORA – Bra for hunden og bra for miljøet

Les mer
Avbildet: To marsvin som koser seg i gresset

Til deg som vurderer marsvin som et nytt familiemedlem

Les mer
Avbildet: Sikre hunden i bilen med bilbur!

5 tips til sikring av hund i trafikken

Les mer
Tre undulater i ulike farger på en pinne

Aktiviser fuglen din

Les mer
Eier pusser tenner på hunden

Slik holder du hundens tenner friske

Les mer
Avbildet: To valper som leker ute

Dette kan du forvente deg det første året med hund

Les mer

Ha en sikker biltur!

Les mer
Buddybloggen: 5 tegn på at du har en deprimert hund

5 tegn på at du har en deprimert hund

Les mer
en hun som blir vasket og nærbilde av en pote

Pels- og potepleie

Les mer
Avbildet: Akvariedekorasjon

Hvordan dekorere akvariet?

Les mer
Avbildet: Bilde av dekorert akvarium

Hvordan lykkes med et akvarium

Les mer
Avbildet: Et lite akvarium som står på et bord i en stue

Akvarium er godt for helsen

Les mer

Nyttår og kjæledyr

Les mer
fore med råfor

Fôre hunden med råfôr

Les mer
Jente sitter og koser med en hund

3 grunner til at kjæledyr er bra for barn …

Les mer
Avbildet: Hund med Buddy refleksvest

Vær synlig i mørket

Les mer
Avbildet: Eier går tur med hun i fjellet med kløv

Lær hunden å gå med kløv

Les mer
Mann leker med servicehunden sin

Norske Servicehunder: En firbeint hjelper i hverdagen

Les mer
Tid for jakt

Tid for jakt

Les mer
Avbildet: Hund får klørne klippet

Kloklipping av hund og katt

Les mer
Hamster som holdes i håndflaten

Sykdom og adferdsproblemer hos hamster

Les mer
Avbildet: Fisk som spiser en mark

Frossenfôr: Akvariefiskens snacks!

Les mer
Avbildet: Hund som leker med ball

Aktiviser hunden din

Les mer
Avbildet: Overvektig katt

Overvektige kjæledyr

Les mer
Avbildet: Buddy donerer 1,5 tonn fôr til FOD-gården - fôret bæres inn på lageret - Les mer her!

Buddy donerer 1,5 tonn fôr til FOD-gården

Les mer
Buddybloggen: Dyr er ikke julegaver

Dyr er ikke julegaver!

Les mer
En katt og en hund som spiser av hver sin matskål

Hunde- og kattemat basert på forskning

Les mer
En dame og en hund på et tog, som ser ut av vinduet

Hund og ferietid

Les mer
En katt som ligger på ryggen og sover ute

Katt og ferietid

Les mer

Slik unngår du at katten klorer på møblene

Les mer
Avbildet: Brilliant lakseolje - Omega-3 til hund og katt

Hvorfor gi Omega-3 til hunden og katten?

Les mer
Avbildet: Hund står med eieren og sykkelen hans

Sykle med hund

Les mer
Pusser alger av akvarium

Hvordan unngå alger i akvariumet

Les mer

Vær en god hundeleder

Les mer

Smarte påskeprodukter

Les mer
Avbildet: Jente som koser med en hund

Derfor forandrer kjæledyr barna dine

Les mer

Julens farer

Les mer

Hundeeiere lever lengre

Les mer
En hund med en matskål i munnen ute på plenen

Hvordan fôre hunden riktig?

Les mer

Aktiviser smådyret ditt

Les mer
En hvit kanin som titter over en planke i et utebur

Utetid for kaninen

Les mer

Hunder kan også bli solbrent

Les mer

Ta med fuglen din ut

Les mer
En kanin på gresset med prestekrager rundt

Smådyr og ferietid

Les mer

Akvarium og ferietid

Les mer

God tur i høst!

Les mer

Hundens språk

Les mer
Avbildet: hund leker med eier ute

Ønsker du deg et kjæledyr?

Les mer

Kaninhopping er gøy!

Les mer

Sikkerhet til sjøs

Les mer
valp med bånd som får godbit av eier

Lær valpen å gå i bånd

Les mer
Hund hopper i vannet

Svømming er gøy og sunt

Les mer

Ikke forlat hunden i bilen

Les mer
Avbildet: Dame og hund som leker på gresset

Vår og utelek

Les mer
Nærbilde av en valp som holdes med poten opp

Vurderer du hund?

Les mer
Avbildet: En hund som blir børstet og røyter masse

Røyting hos hund og katt

Les mer
En dame som løper med hunden på stranda i solnedgangen

Løpe med hund

Les mer
Avbildet: Labradorvalp ser på eier

Til deg som vurderer hund som et nytt familiemedlem

Les mer

Fjellvettreglene for hund

Les mer
En hvit hamster i gresset med hvite blomster rundt

Til deg som vurderer hamster som et nytt familiemedlem

Les mer

Viktig å tenke på rundt reptilhold

Les mer
En dvergvaran som står på en stein

Om Dvergvaran

Les mer
Gresk landskilpadde i gresset

Om Gresk landskilpadde

Les mer
Avbildet: Kinesisk trekjølskilpadde på en stein

Om Kinesisk trekjølskilpadde

Les mer

Om Kjempedaggekko

Les mer

Om Kongeboa

Les mer

Om Konge- og melkesnok

Les mer

Om Kongepyton

Les mer
En kornsnok på treverk

Om Kornsnok

Les mer
En kranset gekko som sitter på en stubbe

Om Kranset gekko

Les mer

Om Leopardgekko

Les mer
En Skjeggagamen på sand

Om Skjeggagam

Les mer
En hamster i et bur

Krav til miljø og nødvendig utstyr til hamsteret

Les mer
Avbildet: Hung og eier

Anbefalt litteratur

Les mer

Om reptiler

Les mer
Tre undulater i ulike farger på en pinne

Om undulat

Les mer

Om papegøyer

Les mer

Om finkefugl

Les mer

Om fugl

Les mer

Om rotte

Les mer

Om ørkenrotter

Les mer

Om mus

Les mer

Om degus

Les mer

Det gamle marsvinet

Les mer

Om chinchilla

Les mer
Svart og hvit marsvin på et grått teppe med grå bakgrunn

Sykdom og adferdsproblemer hos marsvin

Les mer
Marsvin som spiser fra en skål

Hvordan fôre marsvinet ditt?

Les mer
Nærbilde av rød marsvin som ser opp

Dagliglivet med marsvin

Les mer
To marsvin som står sammen oppå et bord

Daglig stell og pelspleie for marsvin

Les mer
Avbildet: To marsvin i en innhegning ute

Krav til miljø og nødvendig utstyr til marsvinet ditt

Les mer
Avbildet: En hamster som steller seg

Stell og pleie av hamster

Les mer

Sykdom og adferdsproblemer hos kanin

Les mer

Hvordan fôre kaninen din?

Les mer

Daglig stell og pelspleie for kanin

Les mer

Hold av smådyr

Les mer
En katt som ligger med poten over ansiktet

Sykdom og adferdsproblemer hos katt

Les mer
Katt som blir børstet

Daglig stell og pelspleie for katt

Les mer
Avbildet: Katt koser i hendene til eier

Til deg som vurderer katt som et nytt familiemedlem

Les mer
En syk hund som ligger rett ut

Sykdom og adferdsproblemer hos hund

Les mer
En hund som blir dusjet

Daglig stell og pelspleie for hund

Les mer

Velg en hunderase som passer for deg

Les mer

Til deg som vurderer å kjøpe et kjæledyr

Les mer
En gammelt hamster som sitter på en striesekk

Den gamle hamsteren

Les mer
En hamster som spiser gulrot

Hvordan fôre hamsteren din?

Les mer
Avbildet: En dame som holder en hamster

Dagliglivet med hamster

Les mer
en jente som holder en hamster

Velg hamsteren som passer for deg

Les mer

Den gamle kaninen

Les mer

Dagliglivet med kanin

Les mer
En kanin som sitter på grønt gress i et utebur

Krav til miljø og nødvendig utstyr til kaninen din

Les mer
Avbildet: Kanin i naturen

Til deg som vurderer kanin som et nytt familiemedlem

Les mer

Den gamle katten

Les mer

Dagliglivet med katt

Les mer
En katt som blir kost under haken

Hva trenger du av utstyr til katten din?

Les mer
Avbildet: Kattunge på klorestativ

Kattunge i hus

Les mer

Den gamle hunden

Les mer

Dagliglivet med hund

Les mer
mann og hund som tar high five

Hva trenger du av utstyr til hunden din?

Les mer
En jente med to valper i gresset

Valp i hus

Les mer

Viktig å tenke på rundt reptilhold

Les mer

Vi har snakket med Maren fra Superhundene!

Les mer

Ikke glem utefuglene i vinter!

Les mer

Ikke glem pus ute i kulden!

Les mer

Julens farer

Les mer

Er du klar for vinterferie?

Les mer