Kastrering av katt

I Norge oppfordres katteeiere av Mattilsynet til å kastrere kattene sine for å hindre mange eierløse dyr. To katter kan være opphav til svært mange katter på få år. Det er vanlig å kastrere katter her i Norge. I samarbeid med FirstVet gir vi deg god oversikt over fordeler og ulemper, hvordan en kastrering utføres og tiden etter operasjon!

Anbefalt alder ved kastrering

Oftest kastreres katter ved 5-6 måneders alder, men ned til 4 måneders alder er mulig så lenge katten veier over 2,5 kg.

Fordeler ved kastrering

Det er flere fordeler ved kastrering. Største fordelen er at det hindrer at uønskede kattunger blir født som i verste fall blir eierløse. Andre er at hunnkatten unngår stresset rundt løpetiden, dette gjelder også hannkatten med stress relatert til revirmarkering gjennom blant annet urinmarkering og dominans. Annen ting som kommer godt med ved kastrering hannkatter, er at de sjeldnere er i slåsskamp og det er mindre sjanse for at de rømmer hjemmefra.

Ulemper ved kastrering

Det er alltid en risiko ved kirurgiske inngrep og narkoser, men risikoen er relativt liten hos friske individer.

En annen ulempe er at det er lettere for katten å legge på seg da stoffskiftet reduseres med ca 30% etter en kastrering. Det er viktig å unngå overvekt da det kan føre til andre sykdommer og helserelaterte problemer, spesielt urinveisproblematikk, diabetes og artroser hos katter. Dette kan du gjøre ved å øke aktivitetsnivået og gi et spesialfôr tilpasset kastrerte katter som du kan kjøpe i din nærmeste Buddy-butikk.

Tips

For å redusere overvekt er det smart å bruke aktivitetsleker til katten. Du kan gjerne servere tørrfôr inne i en aktivitetsleke, noe kattene synes er spennende og gøy. Et annet tips er å ha et klorestativ tilgjengelig for katten, dette stimulerer katten til lek. Ha gjerne flere mat- og vannskåler stående i huset for å oppmuntre til aktivitet, eventuelt kan du kjøpe kattebånd for å gå tur med katten hver dag.

Hvordan utføres en kirurgisk kastrering?

Oftest kastreres katter gjennom et midtlinjesnitt under buken, alternativt gjennom et snitt på siden av buken. Veterinæren fjerner enten livmor med eggstokker i sin helhet, såkalt ovarhysterektomi/ OHE, eventuelt kun eggstokker, en såkalt ovarektomi/OE. Operasjonssåret lukkes og syes i flere lag for å sikre god holdfasthet og heling.

Hannkatter kastreres oftest ved at det legges et snitt i huden over hver testikkel og testiklene fjernes. Operasjonssåret lukkes ikke, men gror raskt.

Tips: Etter operasjon er mange redde for om kattesanden vil klebe seg i operasjonssåret til hannkatten. Dette er ikke et problem da veterinærer oftest ikke ser komplikasjoner på grunn av kattesand.

Tiden etter operasjon

Katten drar hjem noen timer etter operasjonen med smertestillende medisiner og anbefaling om ro første to uker etter operasjon for å sikre god heling. Katten skal være inne, unngå hopping og lek under helingsperioden. Det er også viktig å hindre slikking på operasjonssåret ved å bruke en halskrage eller en body.

Tips: For å hindre slikking på såret kan katten bruke en form for halskrage, bitterspray eller en CatComfort-spray for å skape en rolig katt. Bruk også et matfat som gjør at katten må bruke kreativiteten sin til å få ut tørrfôret.

Kjemisk kastrering av hunnkatten

Dette kan være et alternativ når en vurderer fremtidig avl på katten ettersom det gir en midlertidig infertilitet. Hittil brukes det oftest et hormonpreparat i form av p-piller eller injeksjoner, men nå er det også mulig å bruke “Suprelorin” chip off label som settes inn under huden ved navelen. Det er i utgangspunktet ikke ønskelig å p-piller og injeksjoner da det vil foreligge usikkerhet om katten får i seg pillen og at det øker risiko for jurtumor og livmorbetennelse.

Kjemisk kastrering i form av en chip, vil ha effekt fra 4-14 måneder, men kan i enkelte tilfeller også vare lengre. Det vil være aktuelt å sette inn et nytt implantat hvert år, eller når katten får løpetid. Det kan settes inn når som helst i syklus. Det er ikke forbundet med uheldige bivirkninger med unntak av godt kjente som økt matlyst og vektoppgang, samt at ulempen vil være at det er usikkerhet om når katten vil være igjen klar til å avles på. Det skal i forkant av implantasjonen utelukkes cyster og tumor på eggstokker, samt andre hormonelle forstyrrelser. Ta kontakt med veterinær for mer informasjon.

Kjemisk kastrering av hannkatt

Kjemisk kastrering av hannkatten er et alternativ om en vurderer fremtidig avl på katten, eller om det ut fra helsemessig årsak eller fra eier sitt ønske ikke er aktuelt med kirurgi. Det er Suprelorin chip som brukes off label og settes inn under huden ved navlen. Bivirkninger kan være redusert størrelse på testiklene og vektoppgang. Ulempen er usikkerheten om når katten vil være igjen klar til å avles på. Vanligvis vil kjemisk kastrering med bruk av Suprelorin chip gi en infertilitet som varer 12-18 måneder, men kan også vare så kort som 6 måneder. Ta kontakt med en veterinær for mer informasjon.

Kilde: FirstVet