Fanconi-syndrom

Nyresykdommen Fanconi-syndrom i hund får igjen oppmerksomhet i sosiale medier; og det med god grunn. Vi ønsker alle det beste for våre dyr og alle andre kjære familiemedlemmer, og uforklarlige sykdommer er aldri hyggelig.

Vi tar det derfor med det største alvor når det dukker opp sykdomstilfeller som, med rette eller urette, linkes til produkter vi selger.

Vi har fulgt utviklingen nøye helt siden de første tilfeller av at Fanconi-syndrom hos hund ble knyttet til snackprodukter i USA i 2007. Fokuset ble naturlig ennå større når det for tre år siden også ble beskrevet tilfeller i Norge. Den største utfordringen er at sykdommen knyttes til uspesifiserte produkter innenfor en produktkategori (jerky-snacks, eller tørkede kjøttsnacks) som det finnes et uendelig antall av, fra mange ulike produsenter og som det selges mange millioner pakker av hver dag over hele verden.

Så langt har ingen forskere, selv etter 14 år med intens oppmerksomhet, kunnet påvise hva det er som spesifikt utløser Fanconi-syndrom i noen få hunder som får disse snacksproduktene, selv om det har vært en overvekt av tilfeller som knyttes til kyllingbasert snacks produsert i Kina. Det har imidlertid også blitt rapportert tilfeller fra produkter produsert i USA, og det har blitt rapportert fra produkter basert på andre proteiner, bl.a. and og søtpotet. Fra Australia foreligger det også rapporter om at helt andre snacktyper, derunder helt alminnelige tørkede griseører, har blitt satt i sammenheng med Fanconi-syndromet hos noen hunder.

Vi er ikke kjent med at noen som helst av de spesifikke snackproduktene vi selger hittil har blitt satt i forbindelse med fanconi-syndrom hos hund, og har derfor valgt å fortsette å selge det sortimentet vi kjenner. Å fjerne ett eller flere snackprodukter fra markedet ville, slik vi ser det, ikke gjøre annet enn å skape en falsk trygghet hos våre kunder da er svært sannsynlig at også andre snackprodukter kan være skadelige for noen hunder dersom de gis i store mengder.

Det kan se ut som om mange ulike typer tørkede snack kan være skadelige om hundene får store mengder av produktet, selv om det er helt ufarlige godbiter dersom det brukes slik det er tiltenkt, som en liten belønning av og til og i langt mindre mengder enn det ordinære fôret.

Vi lover å fortsette å følge problemstillingen med snacks og Fanconi-syndrom nøye, og ber om forståelse for at vi ikke fjerner verdens mest populære hundesnack-kategori, som millioner av hunder over hele verden belønnes med, så lenge det er grunn til å tro at også andre snackprodukter vil kunne forårsake tilsvarende problem ved feil bruk. Vi kommer imidlertid til å instruere våre butikker på at det er svært viktig å opplyse kundene om mulige skadevirkninger ved at hunden får for mye «godteri».

Og husk: Snacks er godbiter – ikke mat.
Det gjelder enten vi snakker om dyr eller mennesker.

Les mer på https://www.nzb.no/nyheter/fanconi-syndrom/

Norges Zoohandleres Bransjeforening gikk allerede i april 2014 ut med anbefalinger om bruken av snackprodukter, som vi mener alle hundeeiere bør følge:

1. Hold deg til et produkt som du og hunden allerede har erfaring med; eller
2. Dersom du begynner med et nytt snackprodukt; følg nøye med på hvordan hunden reagerer på produktet de første ukene; og
3. Vær forsiktig med å gi svært store mengder av snacks – spesielt til små hunder, dersom hunden ikke allerede er vant til det.

Frykter du at noe er feil med hunden anbefaler vi deg å ta kontakt med veterinær umiddelbart.