Oppstart av akvarium

Har du lyst på et akvarium? Det skjønner vi godt, for det er en av de aller triveligste formene for dyrehold hvor naturen og opplevelsen av dyr i sitt rette element står i forgrunnen. Men det er viktig at du gjør alt riktig fra første dag for å unngå problemer og bekymringer.

Første regel for å lykkes med ditt akvarium er: Skynd deg langsomt!

Du må aldri ha hastverk når du holder på med akvarier. Dersom ting gjøres for hurtig er prisen du betaler ofte at akvariet ikke blir slik du hadde sett for deg, at fiskene bli syke og dør, og at det som skulle bli en pryd i hjemmet ditt i stedet blir en illeluktende pøl, nedgrodd av alger.

Regel nr. 1

Den dagen du kjøper akvariet kjøper du kun de “døde” tingene. Om du har en god plan for hvordan du vil at akvariet skal se ut, så kan du også kjøpe levende planter til akvariet med det samme, men absolutt ingen fisker! Å sette fisk i akvariet med det samme det startes opp er å be om trøbbel, og for fiskene kan det bety lidelse og død. Det kan imidlertid være lurt å bestemme seg for hvilke fisker du vil ha allerede med det samme, og kanskje får du Buddy-butikken til å holde dem av til deg.

Buddy-butikken gir gjerne råd om lys, filter, innredningsmateriale, planter og vanntilsetningsstoffer som hjelper deg til å få det resultatet du er ute etter, og som passer til de fiskeslagene du har lyst til å ha.

Når du har fått satt opp akvariet hjemme, slik du vil ha det, ferdig fylt med vann og tilsetningsstoffer og med filter og lys tilkoblet, skal du la det stå i ro i flere dager før du kjøper de første fiskene. La akvariet få riktig døgnrytme helt fra starten, med lyset påslått i 12-14 timer hver dag, og mørke om natten når du selv sover.

Filteret må gå kontinuerlig, hele døgnet, og aldri slås av annet enn når det krever rensing. Hvor ofte et filter skal renses avhenger av flere faktorer, som type filter, mengde og hva du fôrer med, men i oppstartsfasen kan det godt gå uten rengjøring i mange uker. Får filteret stå i ro vil det raskere bygge opp filterbakteriene som skal rense vannet. Du kan hjelpe på den prosessen ved å gi en liten mengde fiskefôr i vannet, slik at bakteriene får noe å jobbe med.

Det første fiskekjøpet

Før fiskene kan tas med hjem må du sjekke de viktigste vannverdiene, som pH (surhetsgrad), GH (hardhet) og innholdet av avfallsstoffer (fremfor alt nitrit og ammonium). Alt dette er ting som kan bli feil i et nystartet akvarium, og potensielt kan ta livet av fiskene.

Buddy-butikkene hjelper deg gjerne med å vurdere om akvariet ditt er klart for å ta imot de første fiskene, men husk å ta med en vannprøve fra akvariet til butikken (i en ren flaske eller prøveglass) om du ikke selv har kjøpt testsett for vannverdiene. Test gjerne flere dager på rad, for å se at verdiene er stabile, eller om de stiger eller (helst) faller.

Om vannkvaliteten er i orden kan du kanskje sette inn én eller to-tre fisker etter en ukes tid, men noen ganger kan det være nødvendig å vente lengre. Uansett skal du alltid sette inn bare noen få fisker ad gangen til å begynne med, slik at filteret og det biologiske miljøet i akvariet får “satt seg” og utviklet den nødvendige floraen av nytte-bakterier som er nødvendige for å unngå at vannet fylles med giftige avfallsprodukter fra fisken.

Fôr også veldig forsiktig de første par ukene, slik at du er sikker på at alt fôret blir spist og nyttiggjort av fiskene. For mye fôr er alltid farlig, men spesielt i oppstarten kan det være veldig alvorlig om fôr blir liggende å råtne i akvariet. Etter hvert som akvariet har fått stabilisert seg skal fisk ha ganske mye mat, men de skal aldri ha mye mat på én gang. Kun små mengder om gangen, men gjerne flere ganger om dagen. De bør spise opp maten i løpet av noen få minutter. Tar det lang tid for dem å spise opp alt, så har de fått for mye mat.

Hvor kan du søke hjelp dersom du er usikker?

Ingen bør starte et akvarium uten å ha lest en generell grunnleggende akvariebok først. Det kan være mange råd å finne på nettet, men de gir deg sjelden det overblikket og dybdeforståelsen som du bør ha for å bli en god akvarist. En bok er en bagatellmessig kostnad i forhold til alt du kan spare i egen ergrelse og fiskers sykdom og død. Å lese en bok er også et veldig godt grunnlag for bedre å forstå rådene du får i Buddy-butikken og, ikke minst, for å kunne stille de riktige spørsmålene selv.

Lykke til som akvarist! Du har valgt en av verdens mest populære hobbyer!