Sverddrager (Xiphophorus Hellerii)

Sverddrager er en middels fredelig akvariefisk som går sammen med alle fisker med omtrentlig samme gemytt.

Sortimentet kan variere fra butikk til butikk

Klikk og hent i butikk

Kontaktinformasjon

Consent(Påkrevd)
PRODUKT
1
x
Sverddrager (Xiphophorus Hellerii)
Eventuelle rabatter
Totalt:

Beskrivelse

Opprinnelsesformen, som heter grønn sverddrager på norsk, tilhører familien Poeciliidae. De er levendefødere og nært beslektet med arten X. Maculatus, eller platy på norsk. I vill form lever disse fiskene i Central Amerika, deriblant Veracruz, Mexico og Honduras

Kan fisken holdes sammen med andre fisker i akvariet?

Sverddrager er en middels fredelig akvariefisk som går sammen med alle fisker med omtrentlig samme gemytt. Sverdrageren trives godt i er tett beplantet, gjerne med både flyteplanter og bunnlevende planter. I naturen foretrekker de delvis igjengrodde elveløp. Sverddrager føder levende unger og enkle å få til å formere seg. Du begynner gjerne med en trio bestående av to hunner og en hann. Hunnene føder 10-40 unger av gangen, men skal ungene vokse opp må de enten ha mange skjulesteder, komme i et fødenett eller flyttes over til et annet akvarie. Husk at også foreldrefiskene kan spise sine egne unger.

Hva slags vannverdier skal akvarie ha for at Sverddragere skal trives?

Sverddragere er som tidligere nevnt oppdrettet i generasjoner og har tilvendt seg ganske alminnelige vannverdier. Det optimale er en pH på mellom 7,0-8,0 og totalhardhet på mellom 9,0 og 19 dGH og temperaturen i område 20-28 ⁰C. Sverddragere foretrekker gjerne litt akvariesalt i vannet.

Hvordan se forskjell på kjønnene til fisken?

En fullvoksen Sverddrager kan bli opptil 14-16 cm lang. Hunnene blir gjerne litt større enn hannene. De er lett å skille kjønnsforskjell på de voksne da hannene får et sverd på halefinnens nedre del. Det er dog ikke uvanlig at en del hanner utvikler sitt halesverd i relativ voksen alder, men det er lett å skille kjønn da hunnene har gattfinne og hannene et gonopodium.

Hva foretrekker fisken å spise?

Sverddragere er altetende og tar gjerne tørrfor, både i biter og flak, samt levende larver, krepsdyr og frossen fôr. De bør også få et vegetabilsk tilskudd i kosten.

Hvor i akvariet oppholder fisken seg stort sett?

Sverddragere svømmer gjerne i midt og toppsjiktet av akvarie. Men de søker også etter mat i bunnlaget. Når hunnen skal føde, søker hun gjerne til skjulte deler i akvariet en dag eller to før fødselen. Da kan du med hell flytte henne over i et fødenett eller tilsvarende.