Venusfisk (Tanichtys Albonudes)

Venusfisk er en særdeles fredelig akvariefisk som går sammen med nesten alle andre akvariefisker.

Butikker

Vis alle butikker

Sortimentet kan variere fra butikk til butikk

Sortimentet kan variere fra butikk til butikk

Beskrivelse

Venusfisk, går også under navnet Kardinalfisk. (Tanichtys albonudes)

Venusfisk ble først beskrevet så lang tilbake som på 1930 tallet og har vært en populær i mange år. I naturen finnes de i små vann/dammer i fjellene i Kina og Vietnam, men det er nå usikkert om hvor mange som fremdeles er å finne i naturen, og arten blir av mange betraktet som utrydningstruet.

 Kan fisken holdes sammen med andre fisker i akvariet?

Venusfisk er en særdeles fredelig akvariefisk som går sammen med nesten alle andre akvariefisker. De svømmer rundt i det midtre og øvre vannlag av akvariet. Venusfisk trives godt i et lett beplantet, gjerne med både flyteplanter og bunnlevende planter. De trives ikke i for sterkt lys, så noen flyteplanter er perfekt får å noen skyggepartier.

Venusfisken er eggleggende og svært lette å få til å formere seg. Ønsker du et oppdrett kan du enkelt sette opp et lite akvarie med Javamose, klinkekuler eller litt grove steiner som bunnlag, (for at fiskene ikke skal spise opp eggene). Flytt et par av de voksne individene og la de gå i et døgn eller to før de flyttes tilbake til det store akvariet. Etter 48-60 timer vil eggene klekke og du vil kunne se noen mikro-små larver med plommesekk. Etter tre til fire dager blir larvene frittsvømmende og du må begynne å mate de med eggeplomme eller knust tørrfôr. På et par måneder er yngelen store nok til å klare seg sammen med større fisker.

Hva slags vannverdier skal akvarie ha for at Venusfisk skal trives?

Denne arten er oppdrettet i generasjoner og har tilvendt seg ganske alminnelige vannverdier. Det optimale er en pH på mellom 6,0-8,0. Totalhardhet på mellom 0,0 og 10 dGH og temperaturen i område 18-25 ⁰C. Venusfisken trives faktisk godt i relativt kjølig vann.

Hvordan se forskjell på kjønnene til fisken?

En fullvoksen Venusfisk blir omtrent 4 cm lang. Det er ingen store kjønnsforskjeller, men en voksen hunn er ofte litt rundere i buken og enn hannfisken som også har litt sterke farger.

Hva foretrekker fisken å spise?

Venusfisk er altetende og tar gjerne tørrfor, både i biter og flak, samt levende larver, krepsdyr og ikke minst frossen fôr som artemia og røde mygglarver.

Hvor mange bør man ha og hvor stort bør akvariet være?

Venusfisk er en typisk stimfisk som bør holder i grupper på 8- 10. Da trives de best og kommer til sin fulle rett i akvarie. For å ha en stim på 10 fisker bør akvariet minimum være på 60-80 liter, gjerne større da de elsker å svømme.