Venusfisk

Sortimentet kan variere fra butikk til butikk

Lett og hardfør stimfisk! & nbsp;

Beskrivelse

Venusfisk, også kalt Kardinalfisk (Tanichtys albonubes) er en hardfør ferskvannsfisk som er svært lett å holde, selv i akvarier med litt lavere vanntemperatur enn hva som er normalt for tropiske akvariefisker.

Venusfisken kan bli inntil 4 cm lang og er en aktiv svømmer som trives best i topp- og midtsjiktet i akvariet. Venusfisken er ominvor, altså altetende. Den spiser både tørrfôr, samt frossen- og levendefôr. Venusfisken er en typisk stimfisk og trives best i selskap med  minimum 8 -10 artsfrender i akvariet. Spredt beplantning og ikke for sterk belysning er å foretrekke. Arten er veldig tolerant for temperaturer, men bør ikke holdes i for varmt vann da den kan miste noe av fargeprakten og vitaliteten. Mellom 18 og 22 grader er ideelt for venusfisken. P H i vannet bør ligge mellom 6.0 og 7.5 og GH (hardhet) mellom 1 og 10 dH.

Butikker

Vis alle butikker