Venusfisk

Lett og hardfør stimfisk! & nbsp;

Butikker

Vis alle butikker

Sortimentet kan variere fra butikk til butikk

Sortimentet kan variere fra butikk til butikk

Beskrivelse

Venusfisk, også kalt Kardinalfisk (Tanichtys albonubes) er en hardfør ferskvannsfisk som er svært lett å holde, selv i akvarier med litt lavere vanntemperatur enn hva som er normalt for tropiske akvariefisker.

Venusfisken kan bli inntil 4 cm lang og er en aktiv svømmer som trives best i topp- og midtsjiktet i akvariet. Venusfisken er ominvor, altså altetende. Den spiser både tørrfôr, samt frossen- og levendefôr. Venusfisken er en typisk stimfisk og trives best i selskap med  minimum 8 -10 artsfrender i akvariet. Spredt beplantning og ikke for sterk belysning er å foretrekke. Arten er veldig tolerant for temperaturer, men bør ikke holdes i for varmt vann da den kan miste noe av fargeprakten og vitaliteten. Mellom 18 og 22 grader er ideelt for venusfisken. P H i vannet bør ligge mellom 6.0 og 7.5 og GH (hardhet) mellom 1 og 10 dH.