Siamesisk Algeeter (Crossocheilus Oblongus)

Siamesisk Algeeter er en hardfør akvariefisk og god algespiser.

Sortimentet kan variere fra butikk til butikk

Klikk og hent i butikk

Kontaktinformasjon

Consent(Påkrevd)
PRODUKT
1
x
Siamesisk Algeeter (Crossocheilus Oblongus)
Eventuelle rabatter
Totalt:

Beskrivelse

Siamesisk Algeeter er en art i gruppen Cypriniformes (karpefisker), som i vill tilstand lever i Asia fra Thailand til Indonesia.

Dette er en hardfør akvariefisk og en god algespiser. De tar blant annet trådalger som de fleste andre algespisere unngår.

Kan fisken holdes sammen med andre fisker i akvariet?

Siamesisk algeeter er en relativt fredelig akvariefisk som går sammen med alle fisker med omtrentlig samme gemytt. De svømmer rundt i alle vannlag av akvariet. Fisken trives best i et beplantet akvarie, gjerne med røtter og huler eller grotter hvor de kan finne gjemmesteder. Der vil de svømme og føle seg trygge for de andre fiskene i akvariet. Siamesisk Algeeter bør alltid holdes i en liten gruppe på 3-5 individer for å trives. Det kan gjerne bli litt kniving og knuffing dem imellom, men de er stort sett greie med andre fisker i akvarie.

Hva slags vannverdier og hvor stort skal akvarie være for at Flying Fox skal trives?

Har du normalt akvarievann med ganske alminnelige vannverdier vil fisken trives. pH på mellom 6,0 – 8,0, totalhardhet på mellom 0 og 15 dGH og temperaturen i område 24-28 ⁰C. Du skal dog huske at Siamesisk algeeter vokser og kan bli opptil 15 cm lange. Akvariet bør derfor være minst 100cm lang og gjerne 250 liter hvis du skal beholde de som fullvoksne.

Hvordan se forskjell på kjønnene til fisken?

Det er ingen tydelige ytre kjønnsforskjeller på Siamesisk Algeeter, så det tilnærmet umulig å skille hanner fra hunner.

Hva foretrekker fisken å spise?

Begrenser du fôring med fiskemat de lett kan få tak i, er de eminente algespisere og blir stort sett kjøpt til akvariet for å gjøre denne jobben. Men dersom de finner overskudd av lett tilgjengelig mat tar de selvsagt det først.