Platy (Xiphophorus maculatus)

Platy – enkel fisk som passer godt i et selskapsakvarium.

Sortimentet kan variere fra butikk til butikk

Klikk og hent i butikk

Kontaktinformasjon

Consent(Påkrevd)
PRODUKT
1
x
Platy (Xiphophorus maculatus)
Eventuelle rabatter
Totalt:

Beskrivelse

Platy er en vennlig, stillferdig og enkel ferskvanns akvariefisk som er holdt og oppdrettet i generasjoner. De er vanlige i handelen og kommer i en mengde fargevarianter. Opprinnelig er Platy nært beslektet med grønn sverddrager. Platy stammer opprinnelig fra områdende Mexico, Guatemala og Belize.

Kan fisken holdes sammen med andre fisker i akvariet?

Platy er en fredelig akvariefisk som går sammen med alle fisker med omtrentlig samme gemytt. De svømmer rundt i alle vannlag av akvariet og er konstant på leting etter mat. Platy trives godt i er tett beplantet akvarie, gjerne med både flyteplanter og bunnlevende planter. Det skal helst ikke være for sterk strøm fra filteret i akvariet. Platy føder levende unger og enkle å få til å formere seg. Du begynner gjerne med en trio bestående av to hunner og en hann. Hunnene føder 20-40 unger av gangen, men skal ungene vokse opp må de enten ha veldig mange skjulesteder, komme i et fødenett eller flyttes over til et annet akvarie. Husk at også foreldrefiskene kan spise sine egne unger.

Hva slags vannverdier skal akvariet ha for at Platy skal trives?

Platy er, som tidligere nevnt, oppdrettet i generasjoner og har tilvendt seg ganske alminnelige vannverdier. Det optimale er en pH på mellom 7,0-8,0 og totalhardhet på mellom 9,0 og 19 dGH. Temperaturen bør være i område 18-25 ⁰C.

Hvordan se forskjell på kjønnene til fisken?

En fullvoksen Platy kan bli opptil 6 cm lang. Det er ingen større forskjeller, men hunnene kan bli litt større enn hannfiskene. Det er dog lett å skille kjønnene fra hverandre. På hunnene er det to bryst og en tydelig gattfinne med finnestråler. Hannen har ikke denne finnen men et gonopodium.

Hva foretrekker fisken å spise?

Platy er altetende og tar gjerne tørrfor, både i biter og flak, samt levende larver, krepsdyr og frossen fôr.

Hvor i akvariet oppholder fisken seg stort sett?

Platy svømmer gjerne i midt og toppsjiktet av akvarie. Men de søker gjerne etter mat i bunnlaget også. Når hunnen skal føde søker hun gjerne til skjulte deler i akvariet en dag eller to før fødselen. Da kan du med hell flytte henne over i et fødenett eller tilsvarende.