Platy

Sortimentet kan variere fra butikk til butikk

Platy – enkel fisk som passer godt i et selskapsakvarium.

Beskrivelse

Platy (Xiphophorus maculatus) er en ideell nybegynnerfisk for deg som vurderer å starte med akvarium.

Platy er en enkel fisk og passer godt i et selskapsakvarium. Fisken kan bli opptil 6 cm lang og finnes i mange fargevarianter. Fisken er altetende og spiser gjerne flakfôr og frossenfôr (mygglarver og dafnier).

Platy trives best i vann med en temperatur på 20 – 25 grader og foretrekker en ph på 7 – 8 og en hardhet på 8 – 20 gh.

Platy føder levende unger. Hunnen går ”drektig” i 25-30 dager og føder et sted mellom 20-80 unger. Ungene er svært utsatt de første dagene etter fødsel, da både foreldre og andre fisk i akvariet dessverre kan spise de nyfødte, men noen vil som regel overleve innimellom plantene. Man bør alltid holde to til tre hunner per hann.

Butikker

Vis alle butikker