Gullbarbe (Puntius Semifasciolatus)

Aktiv stimfisk som trives i godt beplantede akvarium.

Sortimentet kan variere fra butikk til butikk

Klikk og hent i butikk

Kontaktinformasjon

Consent(Påkrevd)
PRODUKT
1
x
Gullbarbe (Puntius Semifasciolatus)
Eventuelle rabatter
Totalt:

Beskrivelse

Hvor stammer Gullbarbe fra?

Gullbarbe stammer i naturlig form fra Vietnam, Taiwan og det sørvestlige Kina. Tilhører arten Barber eller Barbus som de også kalles.

Hva slags fisk er Gullbarbe og hvor i akvariet holder fisken seg stort sett?

Fisken må defineres som typiske stimfisker og bør holdes i grupper på minimum 5-6 individer. De er aktive og oppholder seg i det midtre og nedre delen av akvariet.

Kan Gullbarbe holdes sammen med andre akvariefisk?

Hannene er mindre men sterkere i fargene enn hunene. En fullvoksen hunnfisk kan bli 8 cm. De bør derfor ikke holdes sammen med små fisker som kan oppfattes som mat. Med sin aktive livstil kan Gullbarber ofte virke forstyrrende på rolige fisker og bør derfor kanskje ikke holdes sammen med f.eks. Discus. Fisker med slør eller slørhaler kan også bli plaget av Gullbarber.

Hvilke temperatur bør akvariet holde?

Trives godt i vann med temperatur på mellom 18-26⁰C, pH i område 6,0-8,0 og hardhet mellom 5 og 19⁰gH.

Hvem passer Gullbarbe for?

Gullbarbe er hardfør og egner seg utmerket som nybegynnerfisk. De er lette i kosten og tar godt for seg av det de blir servert.

Oppdrett

Å oppdrette Gullbarber er omtrent med samme fremgangsmåte som for andre barbe-arter. De er fritt lekende, det vil si at de slipper eggene som etter befuktning synker til bunnen av akvariet. Hvis ikke foreldrefiskene flyttes vil de etter hvert spise opp alle eggene.

Skal du lykkes med oppdrett bør du derfor ha et leks/yngel-akvarie tilgjengelig. Sett foreldrefiskene hit og la de legge egg, for så å flytte de tilbake i selskapsakvariet. Eggene klekker etter 24-48 timer og larvene mates med infusorier de første dagene. Deretter kan de fôres med nyklekket artemia.