Ildtetra (Hyphessobrycon Amandae)

Ildtetra er en fredelig akvariefisk som går sammen med alle fisker med omtrentlig samme gemytt.

Butikker

Vis alle butikker

Sortimentet kan variere fra butikk til butikk

Sortimentet kan variere fra butikk til butikk

Beskrivelse

Ildtetra er en art i gruppen Hyphessobrycon som i vill tilstand lever i elven Araguaia i Brasil, og ble første gang beskrevet så sent som i 1987. Som de fleste andre tetra varianter oppdrettes Ildtetra nå i stort omfang i Asia og er en liten men populær akvariefisk. Ildtetra blir ikke mer enn 2 cm lang i fullvokst størrelse.

Kan fisken holdes sammen med andre fisker i akvariet?

Ildtetra er en fredelig akvariefisk som går sammen med alle fisker med omtrentlig samme gemytt. De svømmer rundt i det midtre vannlag av akvariet. Ildtetra trives best i er tett beplantet akvarie, gjerne med både flyteplanter og bunnlevende planter. Der vil de svømme og føle seg trygge for de andre fiskene i akvariet. Ildtetra bør alltid holdes i stim, gjerne 10 eller flere sammen.

Hva slags vannverdier skal akvarie ha for at Ildtetra skal trives?

Ildtetra er som tidligere nevnt nå oppdrettet i generasjoner og har tilvendt seg ganske alminnelige vannverdier. Det optimale er en pH på mellom 6,6-7,5 og totalhardhet på mellom 5,0 og 17 dGH og temperaturen i område 23-29 ⁰C.

Hvordan se forskjell på kjønnene til fisken?

Det er ingen tydelige ytre kjønnsforskjeller på Ildtetra, så det kan være vanskelig å skille hanner fra hunner. Dog pleier hunnene å ha litt større svømmeblære enn hannene og er gjerne litt rundere i formen, særlig når det nærmer seg til for egglegging.

Hva foretrekker fisken å spise?

Ildtetra er relativt altetende og tar gjerne tørrfor-flak, samt levende larver, krepsdyr og frossen fôr. Ildtetra liker ikke å finne mat på bunnen av akvariet og må fôres deretter.