Neon Dvergregnbuefisk (Melanotaenia praecox)

Neon Dvergregnbuefisk er en fredelig akvariefisk som går sammen med nesten alle andre akvariefisker.

Butikker

Vis alle butikker

Sortimentet kan variere fra butikk til butikk

Sortimentet kan variere fra butikk til butikk

Beskrivelse

Kan fisken holdes sammen med andre fisker i akvariet?

Neon Dvergregnbuefisk er en fredelig akvariefisk som går sammen med nesten alle andre akvariefisker. De svømmer hovedsakelig i det midtre vannlag i akvariet. Fisken trives best i et godt beplantet akvarium, gjerne med både flyteplanter og høye planter. Husk allikevel på at de har rikelig med områder til å svømme i. Fiskene trives ikke i for sterkt lys, så noen flyteplanter er perfekt får å noen skyggepartier og vi anbefaler mørkt bunnlag.

Neon Dvergregnbuefisk er eggleggende og relativt lette å få til å formere seg. Ønsker du et oppdrett kan du enkelt sette opp et mindre akvarium og flytte noen av de voksne individene fra akvariet de vanligvis er i over i et oppdretts akvariet. La de være i ro samtidig som du fôrer godt med frossenfôr eller levendefôr. De «slipper» egg, som er ca. 1 mm store, gjerne i en garnmopp som egner seg til å fange opp eggene. Ta så ut avelsfiskene og sørg for godt gjennomstrømine rundt moppen, gjerne med en luftstein. For å unngå sopp på eggene kan du ha i noen dråper med methylen blått eller annen soppmedisin. Etter omtrent en uke vil eggene klekke og du vil kunne se noen mikro-små larver med plommesekk. Etter et par dager blir larvene frittsvømmende og du må begynne å mate med det minste fôret du kan få tak i, aller helst infusorier eller microorm de to første ukene. Du bør fôre 3-5 ganger hver dag. Etter ca. 2 uker er de store nok til å kunne spise nyklekket artemia eller annet yngelfôr. Regelmessige vannbytter er helt nødvendig for å sørge for god kvalitet på vannet.

Hva slags vannverdier skal akvariet ha for at Neon Dvergregnbuefisk skal trives?

Disse fiskene er oppdrettet i generasjoner og har tilvendt seg ganske alminnelige vannverdier. Det optimale er en pH på mellom 6,5-7,5. Totalhardhet på mellom 5,0 og 15 dGH og temperaturen i område 23-27 ⁰C.

Hvordan se forskjell på kjønnene til fisken?

En fullvoksen Neon Dvergregnbuefisk blir 6-8 cm lang. Hannene er litt større og har sterkere farger enn hunn fiskene.

Hva foretrekker fisken å spise?

Noen Dvergregnbuefisk er altetende og tar gjerne tørrfor, både i biter og flak, samt levende larver, krepsdyr og ikke minst frossenfôr som artemia og mygglarver. De er dog ikke spesielt flinke til å spise mat som har lagt seg på bunnen av akvariet, så pass på at de får spist mens maten er i det øvre vannsjiktet.

Hvor mange bør man ha og hvor stort bør akvariet være?

Neon Dvergregnbuefisk er en typisk stim fisk som bør holder i grupper på 6-10 individer, gjerne flere. Da trives de best og kommer til sin fulle rett i akvariet. For å ha en stim på 10 fisker bør akvariet minimum være på 80-100 liter.  De er en utmerket begynnerfisk.