Amanoreke

En ganske vanlig ferskvannsreke som gjør en god jobb da de spiser både fôrrester og alger.

Butikker

Vis alle butikker

Sortimentet kan variere fra butikk til butikk

Sortimentet kan variere fra butikk til butikk

Beskrivelse

Amanoreke (Cardinia multidentata)

En ganske vanlig ferskvannsreke som gjør en god jobb da de spiser både fôrrester og alger. Trives best hvis man holder de i små grupper. Kan lett bli spist av litt større og aggressive fisker.

Hunnen er blir 1-2cm større enn hannreka og prikkene på kroppen er mer på linje og kan synes mer organisert enn hos hannen som har runde og uregelmessige prikker.

Amanoreker triver best i temperaturområde 26-26°C, pH på mellom 6 og 8 og hardhet over 6°dH.