Amanoreke

Fredelig reke som er lett å holde.

Butikker

Vis alle butikker

Sortimentet kan variere fra butikk til butikk

Sortimentet kan variere fra butikk til butikk

Beskrivelse

Amanoreke (Caridina multidentata) er en fredlig reke som er lett å holde.

Den er nesten gjennomsiktig og gjemmer seg lett. A manoreken lever på alger, planterester og matrester fra andre fisk. De spiser også det fiskene allerede har fordøyd og bidrar dermed til bedre hygiene i akvariumet. Amanoteken kan bli inntil 5 cm stor. A manoreken bør holdes i kolonier, da blir de mindre sky. Og de kan holdes sammen med andre fredelige fisk. F or at amanoreken skal trives best mulig bør akvariumet være minimum 35 cm, eller 40 liter. Tempraturen i vannet bør være mellom 23 og 28 grader. Påse at akvariets filter har finmasket filterinnsug, så ikke rekene forsvinner inn i filteret. Bunnfilter eller svampfilter egner seg godt. p H i vannet bør ligge på mellom 6.0 og 8.0, og GH (hardhet) mellom 2.0 og 20.0 dH.