Titteyabarbe

Rolig, selskapelig og hardfør stimfisk.

Butikker

Vis alle butikker

Sortimentet kan variere fra butikk til butikk

Sortimentet kan variere fra butikk til butikk

Beskrivelse

Cherry eller Titteyabarbe (Puntius titteya) som de vanligvis kalles, er en rolig, selskapelig og hardfør fisk som er lett å holde.

Det gjør den til en god nybegynner- fisk. D en kan bli inntil 5 cm lang og foretrekker topp- og midtsjikte i akvariet. T itteyabarbe klassifiseres ofte som en stimfisk, men trives best i par. Men du kan gjerne holde flere sammen. A rten trives best i akvarium hvor beplantingen er spredt, bunnsubstratet fint og hvor lyset ikke er for sterkt. T itteyabarbe er en omnivor fisk som spiser mer eller mindre alt, flakfôr, tabletter og frossenfôr. T itteyabarbe  er en aktiv  og livlig fisk som bør holdes i et akvarium på minimum 80l. Temperaturen i vannet bør ligge mellom 23 og 27 grader. PH i vannet bør ligge mellom 6.0  og 7.5. GH (hardhet) bør ligge mellom 0 -15 dH.