Titteyabarbe

Rolig, selskapelig og hardfør stimfisk. & nbsp; & nbsp;

Beskrivelse

Cherry eller Titteyabarbe (Puntius titteya) som de vanligvis kalles, er en rolig, selskapelig og hardfør fisk som er lett å holde.

Det gjør den til en god nybegynner- fisk. D en kan bli inntil 5 cm lang og foretrekker topp- og midtsjikte i akvariet. T itteyabarbe klassifiseres ofte som en stimfisk, men trives best i par. Men du kan gjerne holde flere sammen. A rten trives best i akvarium hvor beplantingen er spredt, bunnsubstratet fint og hvor lyset ikke er for sterkt. T itteyabarbe er en omnivor fisk som spiser mer eller mindre alt, flakfôr, tabletter og frossenfôr. T itteyabarbe  er en aktiv  og livlig fisk som bør holdes i et akvarium på minimum 80l. Temperaturen i vannet bør ligge mellom 23 og 27 grader. PH i vannet bør ligge mellom 6.0  og 7.5. GH (hardhet) bør ligge mellom 0 -15 dH.

Butikker

Vis alle butikker