Rosentetra

Fredelig stimfisk som passer med andre arter.

Butikker

Vis alle butikker

Sortimentet kan variere fra butikk til butikk

Sortimentet kan variere fra butikk til butikk

Beskrivelse

Rosentetra (Hyphessobrycon rosaceus) er en vakker og svært fredelig stimfisk som er enkel å holde.

Fisken kan bli inntil 4,5 cm. D enne fisken kan gjerne holdes sammen med andre arter, men trives best med fredelig og mindre fisk. Som for eksempel Sør-Amerikanske arter som dvergciklider, tetras og corydoras. Rosentetra bør holdes i stim på minst 8- 10 individer. R osentetraen trives best i akvarium med god belysning, spredt beplantning og god svømmeplass. A kvariumet bør være minimum 60 liter og vannet bør ikke overstige pH 7 og GH <10. Vanntemperaturen bør ligge mellom 24-28°C. R osentetra er enkel i kosten, spiser flak- og granulert tørrfor, men tar også gjerne mygglarver.