Bilde av en hund som gir en high 5

Til deg som vurderer å kjøpe et kjæledyr

Går du å vurderer og skaffe deg et kjæledyr eller kanskje du allerede har et? Vi i Buddy ønsker å understreke at det å skaffe seg et kjæledyr ikke skal være en lettveid avgjørelse. Et kjæledyr er et stort ansvar som er både tid – og ressurskrevende. Et kjæledyr er ikke en «bruk og kast» vare, men et levende og følende individ som skal behandles med omsorg og respekt for sin egenart. Dette gjelder uansett art; hund, katt, smådyr, fugl og fisk. Under har vi listet opp noen punkter du bør tenke gjennom før du skaffer deg kjæledyr. Hvis du allerede har dyr og ønsker å lese mer om for eksempel stell og utstyr, da kan du gå direkte til sidemenyen og velge din dyrekategori.

Passer et kjæledyr inn i ditt liv?

Det er mange punkter du som vurdere kjæledyr bør tenke nøye gjennom før du går til anskaffelse.Et dyr kan leve i mange år og du er ansvarlig for at kjæledyret får et godt og fullverdig liv, sett med dyrets øyne, i alle dens leveår.

Hvordan er din livssituasjon?

Har du tid til et kjæledyr som krever både omsorg, stell og aktivisering? Er du villig til å begrense hvor mye tid du bruker på jobb, fritidsaktiviteter og reise?  Hvis du har en familie, er alle i familien enige om å skaffe et kjæledyr og innforståtte med ansvaret det medfører? Barn kan fort miste interessen og en annen ting er at ikke alle dyr egner seg for barnefamilier.

Hva slags liv lever du?

Er du en aktiv person som trives ute? Eller er du en mindre aktiv person som trives best i ro? Aktivitetsnivået til deg og din familie bør være overens med valg av kjæledyr. Velger dere for eksempel en hund må dere være innstilt på at denne krever aktivitet, turer og stimuli hvor du må delta. Velger dere akvariefisk vil de ikke kreve det samme.

Har du råd?

Det er ikke gratis å ha kjæledyr. Kjæledyret i seg selv koster penger, hvis du ikke velger et omplasseringsdyr. Deretter krever et kjæledyr fôr, utstyr og veterinærbehandling, vaksiner, medisiner, forsikring, stell og kurs, litt avhengig av type kjæledyr du velger. Tåler din økonomi det?

Dyrepass?

Et kjæledyr skal aldri forlates alene over lengre tid. Har du noen som er villige til å passe kjæledyret hvis du og din familie skal reise på ferie? Det kan være lurt å sjekke dette opp i forkant og ha noen du kan lene deg på hvis du skal ut og reise eller plutselig skulle bli syk.

Kunnskap om kjæledyrets behov

Hvis har bestemt deg for å anskaffe et kjæledyr og alle i familien er enige, må du sette deg grundig inn i behovene til arten du ønsker. Kjøp en bok, les på nettet, snakk med kjente som har kjæledyr og du er alltid velkommen til å spørre etter informasjon hos Buddy.

Alle kjæledyr har behov for aktivisering og et levemiljø som er tilpasset arten.Dyreartens levemåte i naturen kan være med på å gi en pekepinn om hvilke behov kjæledyret ditt har. For eksempel å være sammen med andre dyr av samme art, ha muligheten til å gjemme seg på et trygt sted eller utforske nye miljøer. Hos Buddy hjelper vi deg gjerne med gode råd til nettopp ditt kjæledyr, behov for aktivitet og stimuli, sosial kontakt, utstyr og fôr.

Hvis dyret ikke får oppfylt sine naturlige behov vil det føre til dårlig velferd. Dyr som kjeder seg, er ensomme, utrygge eller frustrert på annen måte kan utvikle atferdsforstyrrelser som overdreven aggresjon, urolighet eller slikking/plukking av pels/fjær.

Kjæledyrets helse

Som kjæledyrseier har du ansvar for at dyret er friskt og har det godt. Det betyr at du må forebygge sykdom, hindre spredning av eventuell smitte og begrense dyrets lidelse hvis det blir sykt eller skadet. Det innebærer å vurdere om en veterinær bør konsulteres. Noen ganger kan det være forsvarlige å avlive et lidende dyr fremfor å utsette det for langvarig smertefull behandling. Det kan en veterinæren hjelpe deg med å vurdere. Avlivning av kjæledyr skal bare utføres av veterinær eller andre personer som vet hvordan dyret skal avlives momentant, uten å utsettes for lidelse.

Kjæledyr og formering

Kjæledyr bør ikke formere seg uten at dette er planlagt. Mange arter formerer seg raskt hvis du ikke passer på å skille kjønnsmodne hanndyr og hunndyr. Å drive oppdrett på dyr krever mye tid og kunnskap. Ukritisk avl kan føre til genetiske defekter, som igjen fører til lidelser for dyrene. Hvis du velger at ditt kjæledyr skal få avkom, er det dett ansvar å sørge for at de får et godt hjem.

Fordelene ved å ha et kjæledyr

Selv om ansvaret er stort og det er mange punkter å ta stilling til, er det ingen tvil om at det å ha kjæledyr er positivt både for fysisk og psykisk helse. Kjæledyr gir mye glede og kameratskap. Hvis du kan oppfylle punktene over, vil vi i Buddy absolutt anbefale det å ha kjæledyr.

Kilde: www.mattilsynet.no og Hundeencyklopedi av Royal Canin.