Avbildet: Et gammelt hamster.

Den gamle hamsteren

Før eller siden vil din lille venn også bli gammel. Aldring er en naturlig og gradvis biologisk prosess som reduserer kroppens evne til å opprettholde den fysiologiske balansen og øker mottakeligheten for sykdommer. Et eldre dyr må følges opp ennå tettere enn et yngre, vekt og tenner bør overvåkes og kostholdet må tilpasses. Det kan være lurt å ha dyret til regelmessig helsekontroll slik at eventuelle problemer kan diagnostiseres tidlig og behandles så fort som mulig. Noen hamstre kan leve opptil 4 år. Ved å være bevisst på helse, omgivelser og kosthold kan man kanskje motarbeide aldringseffekten noe.

Når bør kjæledyret slippe å leve?

Det er tøft å ta beslutningen om at kjæledyret skal avlives, men noen ganger er det riktig avgjørelse, til tross for sorg og savn. Spørsmålet du må stille deg er om kjæledyret har for mange plager, har det et verdig liv og kan utøve normal atferd? Noen ganger kan behandling og medisiner forlenge dyrets liv, men du må også vurdere hvilken smerte behandlingen påfører dyret. Dyrets alder bør også spille inn i denne vurderingen. Det er viktig å sette dyrets behov foran dine egne. Under ser du tegn som indikerer at dyret ikke langer har det godt.

– Har det vansker med å bevege seg?
– Har dyret vondt?
– Har dyret lavt aktivitetsnivå?
– Må dyret ha medisiner hele tiden?
– Ser og hører dyret dårlig?
– Er tennene dårlige?
– Har dyret dårlig matlyst?

Vi i Buddy anbefaler at du søker råd hos veterinær. De er de beste til å vurdere dyrets tilstand og gi deg gode råd.

Kilde: www.mattilsynet.no og «Hundeencyclopedi» av Royal Canin