Avbildet: Kinesisk trekjølskilpadde

Om Kinesisk trekjølskilpadde

Den kinesiske trekjølskilpadden behøver et akvaterrarium med rikelig svømmeplass, men også en landdel hvor de kan tørke og varme seg. For ett voksent enkeltindivid kan det passe med et akvarium med en grunnflate på 120 cm x 50 cm og en høyde på 50 cm. Akvariet må ha en landdel med solingsplass. Ved gruppehold bør akvariet være minst 200 cm langt og innredes med flere solingsplasser. Vanndelen bør ha en dybde på minst 20 cm.

Viktig!

Vannskilpadder behøver tørre og varme plasser hvor de kan sole seg og tørke hele kroppen. Bruk varmelamper med UV-B-andel.

Generell informasjon

Den kinesiske trekjølskilpadden, Mauremys reevesii, var inntil nylig plassert i slekten Chinemys, men nå brukes det nye navnet også i CITESlistene. Det er derfor dette som vil gjelde ved innførsel. Arten spiller en betydelig rolle i tradisjonell kinesisk medisin og har derfor blitt overbeskattet i de fleste av sine leveområder. Leveområdene har også blitt ødelagt av forurensning og utbygging. Tidligere var arten vidt utbredt i Kina, Nord- og Sør-Korea, men er nå svært sjelden å finne i naturen. Derimot oppdrettes den i store mengder, både for medisinhandelen og reptilhobbyen. Trekjølskilpadden er dagaktiv og lever i innsjøer, elver, vannkanaler og rismarker. Dyrene kan bli opptil 20 år gamle, og inntil 18 cm lange. Hann og hunn kan lett skilles på hannens vesentlig lengre hale. Kinesisk trekjølskilpadde kan gjerne holdes enkeltvis, men større grupper med bare hunner eller én hann og minst fire hunner går også bra. Hanner kan ikke holdes sammen. Ved hold av grupper er det viktig at akvaterrariet er stort og velstrukturert.

Terrarium og innredning

Trekjølskilpadden behøver et akvaterrarium med rikelig svømmeplass, men også en landdel hvor de kan tørke og varme seg. For ett voksent enkeltindivid kan det passe med et akvarium med en grunnflate på 120 cm x 50 cm og en høyde på 50 cm. Akvariet må ha en landdel hvor dyrene kan grave i sand og sole seg. Ved gruppehold bør akvariet være minst 200 cm langt og innredes med flere solingsplasser. Vanndelen bør ha en dybde på minst 20 cm. Bunnlag er ikke nødvendig, og vil oftest bare gjøre det vanskeligere å holde vanndelen ren. Mal gjerne undersiden av bunnglasset svart, så blir det mindre iøynefallende. Dersom det er et ønske å gjøre akvaterrariet mer naturtro, kan man også benytte rundkornet elvegrus eller sand som bunnlag. Ulike sandtyper og dekorasjonsmateriale som steiner og røtter finnes tilgjengelig i zoohandelen. Vannskilpadder behøver rent vann! Derfor må akvaterrariet utstyres med et effektivt utvendig filter som fjerner svevepartikler og nedbrytningsprodukter fra vannet. Dessuten bør man foreta et delvannbytte minst en gang i uken, hvor nytt, frisk og temperert vann erstatter 1/3 til 1/2 av det gamle vannet. Vanntemperaturen i akvaterrariet skal ligge på 25-28 °C. Dette oppnår man ved hjelp av en termostatstyrt varmekolbe for akvariebruk. Grunnbelysning består best av T5-lysrør eller LED-lamper, og i tillegg utstyres terrariet med varmelamper med UV-B-andel som henges over solingsplassene på landdelen. Her kan temperaturen med fordel gå opp til 45 °C. For ett dyr er det nok med en varmelampe; for flere dyr i gruppe må det være flere solingsplasser. Akvaterrariet må utstyres med ramper som gjør det lett for skilpaddene å komme fra vannet opp på land. I vanndelen kan man gjerne plante robuste vannplanter. Det er også mulig å holde skilpaddene sammen med aktive småfisker, som Ancistrus-arter og levendefødende tannkarper. Det har også fordelen at de hjelper til med å spise opp fôrrester fra skilpaddene.

Handel

I dag kommer alle kinesiske trekjølskilpadder i handelen fra oppdrett. Det ser din dyrehandler blant annet på at alle dyrene som tilbys nesten alltid har samme størrelse.

Sykdommer

Skilpadder som jager og biter hverandre kan de bli stresset. Om du ser at et dyr ikke lengre oppsøker en solplass kan det være et tegn på at dyrene bør skilles. Om de i lengre tid blir holdt for kaldt har skilpadder en tendens til å få luftveisinfeksjoner. Det kan du se på slim eller bobler på nesen og rennende øyne. Vitamin A-mangel viser seg ved hovne øyne, mens for mye vitamin A kan føre til at beinplater på skallet løsner. De aller fleste sykdommer hos skilpadder skyldes feilernæring, dårlig vannkvalitet eller for lav temperatur. Ved ethvert tegn på sykdom er det viktig å oppsøke en veterinær som har erfaring med reptiler.

Ernæring

Trekjølskilpadder spiser overveiende animalsk føde. Hovednæringen skal bestå av små krepsdyr, meitemark, snegler, insekter og av og til fisk og melormer. I handelen finnes tørket Gammarus (tanglopper) og dypfrosne mygglarver, som skilpaddene svært gjerne spiser. Fôr i pelletsform har i lengden stort sett for høyt proteininnhold, og bør derfor gis bare en sjelden gang, selv om det er bekvemt og lettvint for eieren. Fisk bør heller ikke gis for ofte, da fiskekjøtt inneholder et enzym som ødelegger vitamin B1 hos reptiler. Hyppig fôring med fisk kan derfor gi skilpaddene nevrologiske sykdommer. Skilpaddene behøver kalk til å bygge skall og skjelett. Av den grunn kan man gjerne la et stykke sepiaskall (blekksprutskall som kan kjøpes i zoohandelen) flyte i vannet. Skilpaddene spiser av det ved behov.

Overvintring

Mange dyreholdere har vanskelig for å gi dyrene en kald overvintring. Dyrene bør likevel få en vinterpause med redusert aktivitet. For å oppnå dette reduserer man gradvis belysningstiden til 6 timer i døgnet og vanntemperaturen til 15 °C. I denne perioden vil de ofte likevel sole seg og spise, men aktivitetsnivået blir betydelig redusert.

Lovverket!

Hold av kinesiske trekjølskilpadder, oppdrettet i fangenskap av foreldre født i fangenskap, er tillatt i Norge under forskrift om forbud mot eksotiske dyr. Vær oppmerksom på at handel med arten er regulert av CITES og transport over grenser er tillatt kun med CITES-papirer. Be gjerne om kopi av CITES-dokumentet fra din forhandler.

Kilde NZB