Avbildet: Gresk landskilpadde

Om Gresk landskilpadde

Greske landskilpadder kan bli mer enn 100 år gamle, så her skaffer du deg et dyr for hele livet, og kanskje til og med for dine barns liv. Du får et meget velegnet husdyr, men også et som stiller krav. Terrariet må ha tilstrekkelig plass, hvilket vil være avhengig av størrelsen på dyret. Åpne terrarier som er innredet med steiner, røtter og planter er godt egnet. Dyrene behøver plasser de kan skjule seg og søke ly. Skilpaddeterrarier kan med fordel plasseres i vinterhager og godt luftede veksthus, eller i utendørs innhegninger om sommeren (kan kreve dispensasjon fra forskrift om fremmede organismer).

Viktig!

Skilpadder er vekselvarme dyr som behøver en kroppstemperatur minst 30 °C for å fordøye plantene de spiser. Derfor er de helt avhengige av varmelamper for å kunne heve kroppstemperaturen.

Handel

Frem til 1980-tallet var det ennå vanlig at viltfangede greske skilpadder havnet i handelen. Det er ikke lenger tilfellet, og alle skilpadder i handelen stammer i dag fra oppdrett. Arten oppdrettes i dag i så store mengder at prisene også har sunket kraftig. Foreløpig er det ikke utviklet kommersielle fargevarianter. Pass på at du ved kjøp får individer med et glatt, velutviklet skall.

Vinterdvale

Gresk landskilpadde er en av reptilartene som har en periode med virkelig dvale som en del av sin naturlige årssyklus. Også ungdyr behøver denne vinterdvalen, ellers vokser de alt for hurtig. Forberedelsen til dvale skal foregå over minst 4 uker. Man reduserer gradvis belysningstiden og temperaturen. Dyrene slutter etter hvert å spise og de oppsøker badeplasser for å tømme tarmen. Så oppsøker de mørke, fuktige plasser hvor de graver seg ned. Når dyret har gjort seg selv klart, er overvintring i en kald kjeller eller et kjøleskap, i en plastboks fylt med humusrik, lett fuktig løvjord mulig. Pass på at substratet alltid er lett fuktig! Det er viktig at boksen har gode luftehull. Optimal temperatur for overvintring er 4-6 °C. I naturen ligger dyrene i dvale i 3-4 måneder. Etter dvaletiden må dyrene langsomt tilpasses til varme temperaturer over noen dager.

Ernæring

I naturen lever greske landskilpadder av fiberrik plantekost, fremfor alt ville urter og gress. Det største problemet for skilpadder i fangenskap er feilaktig ernæring som fører til såkalt ”turbovekst”. Dyrene får for næringsrik kost og vokser for hurtig, og utvikler nyreskader, deformert skall og beinsvinn pga. vitamin D3-mangel. Fremfor alt har frukt og hunde- og kattefôr ingenting på en skilpaddes meny å gjøre. Velegnet føde er tusenfryd, brennesler, løvetann, vassarve, groblad og andre ville engplanter, så vel som fiberrike høybaserte pellets og tørkede urter som man kan kjøpe i zoohandelen. Skilpadder skal daglig ha tilgang på friskt fôr og rent vann.

Sykdommer

Skilpadder virker nesten alltid sedate og rolige, men de blir lett stresset ved feil hold. Om de i lengre tid blir holdt for kaldt eller for fuktig har skilpaddene en tendens til å få luftveisinfeksjoner. Herpesvirus er også et vanlig problem som man bør være oppmerksom på ved kjøp, spesielt om man har andre dyr fra før. Våt og snørret nese og hovne øyne kan være et sykdomstegn. Skilpaddenes herpesvirus kan ikke smitte mennesker, men infiserte skilpadder kan ikke kureres. Ved ethvert tegn på sykdom er det viktig å oppsøke en veterinær som har erfaring med reptiler.

Generell informasjon

Den greske landskilpadden Testudo hermanni, med to underarter – T. h. hermanni og T. h. boettgeri, finnes i store deler av det europeiske Middelhavsområdet fra Spania til Tyrkia. Den finnes i mange ulike habitater, fra kork- og furuskoger til busk- og gressletter. Som vekselvarme dyr med vegetarisk kost som den overveiende næringskilden behøver de en kroppstemperatur på minst 30 °C for å oppnå optimal fordøyelse. I naturen oppnår de dette ved å solbade i morgensolen, mens de søker skyggefulle og fuktige plasser mellom busker og gress i den intense middagsvarmen. Hunnene blir gjennomsnittlig over 20 cm lange, og dermed større og kraftigere enn hannene. I naturen lever skilpaddene i større grupper, men i terrarier vil det ofte bare være individer som har vokst opp sammen fra de var ungdyr som kan holdes sammen uten problemer. Voksne dyr er som regel vanskelige å sette sammen. De er svært aktive dyr med en klar rangorden innenfor gruppen. Den greske land-skilpadden kan skilles fra andre arter på et hornaktig skjell på halespissen. På hannene er dette større og mer utviklet enn på hunnene. Greske landskilpadder kan bli mer enn 100 år gamle, så her skaffer du deg et dyr for hele livet, og kanskje til og med for dine barns liv.

Terrarium og innredning

Anskaffelsen av en eller flere greske landskilpadder er en avgjørelse som har konsekvenser for resten av ditt liv. Du får et meget velegnet husdyr, men også et som stiller krav. Terrariet må ha tilstrekkelig plass, hvilket vil være avhengig av størrelsen på dyret. Åpne terrarier som er innredet med steiner, røtter og planter (f.eks. ulike gressarter og urter som rosmarin og salvie) er godt egnet. Dyrene behøver plasser de kan skjule seg og søke ly. Skilpadde-terrarier kan med fordel plasseres i vinterhager og godt luftede veksthus. I resten av Europa er det også vanlig å holde greske land-skilpadder i utendørs innhegninger om sommeren. Dette er som hovedregel ikke tillatt i Norge, hvor forskrift om fremmede organismer spesifiserer at innførselen er tillatt kun for innendørs, innelukket hold. Forskriften åpner imidlertid for å søke Miljødirektoratet om dispensasjon fra dette kravet. Enhver innhegning må sikres mot at dyrene kan rømme ved å grave seg under eller klatre over veggene. Som bunnlag i terrariet kan man anvende fiberrik hagejord eller et barksubstrat som blandes med rundkornet sand for bedre drenering. Det er svært viktig for dyrenes trivsel at det finnes både tørre og fuktige områder i terrariet med ulike bunnsubstrater. Bruk gjerne fukthuler eller -bokser som fylles med spesielt fuktig bunnsubstrat, eller områder rundt plantene. Landskilpadder liker også å bade i grunne vannskåler. Benytt korkbark, høy, halm og overhengende gress til å skape soveplasser. Temperaturen på bunnen skal om dagen ligge på 26-28 °C. I noen områder plasseres varme- og UV-lamper hvor temperaturen får stige opp mot 40 °C. Det finnes et stort utvalg av egnede lamper i zoohandelen. Keramikk- og infrarøde varmestrålere er ikke egnet for reptiler ettersom dyrene forbinder varme med lys. Om natten kan temperaturen i terrariet senkes til 17-20 °C.

Hygiene

For å unngå helseproblemer er det viktig at avføring og hudrester fjernes hurtig. For din egen helses del er det viktig å vaske hendene etter enhver håndtering av dyret.

Lovverket

Greske landskilpadder, oppdrettet i fangenskap av foreldre født i fangenskap, er tillatt i Norge under forskrift om forbud mot eksotiske dyr. Vær oppmerksom på at handel med arten er regulert av CITES og transport over grenser er tillatt kun med CITES-papirer. Be gjerne om kopi av CITES-dokumentet fra din forhandler.

Kilde: NZB