Bilde av ei jente med en kanin

Til deg som vurderer kanin som et nytt familiemedlem

Kaniner er veldig søte og myke! Og det å skaffe et smådyr fremfor en hund eller katt, kan virke som mindre jobb og ansvar. Men også de krever omsorg, aktivitet, stell, utstyr og utgifter. Dessuten kan en kanin med godt stell og riktig fôr leve opptil 12 år, så det er viktig å tenke over om du kan og vil påta deg dette ansvaret over såpass lang tid. Vi har listet opp noen punkter det kan være lurt å tenke gjennom før du tar en endelig beslutning.

Har du tid?

Uansett hva slags kjæledyr man velger så krever det at man har tid til å ta gi dyret omsorg, oppmerksomhet, stell og aktivisering. En kanin kan klare seg alene i noen timer, mens du er på jobb, men skal ikke forlates alene over lengre tid.

Allergi

Det er lurt å forsikre seg om at ingen i familien er allergisk mot kaniner eller høy før man skaffer seg en kanin. Dette kan gjøres ved en allergitest, og det kan også vært lurt å omgås en kanin hos venner eller familie for å være helt sikker.

Kanin og barn?

Kaniner er ikke så godt egnet som kjæledyre for små barn. De har et forsiktig kroppsspråk som kan være vanskelig for barn å forstå og de færreste kaniner liker å bli holdt fast og kost med. Tenk derfor nøye gjennom om barnet som ønsker seg kanin kanskje er bedre tjent med et mer «utadvendt» kjæledyr. Hvis man likevel ønsker å anskaffe kanin i hjem med barn, er de store kaninrasene ofte bedre egnet enn de små, siden de er mer robuste.Husk også at barn ofte går lei, så vær innstilt på at det er du som må ta deg av kaninen i det daglige. Dersom du som voksen ikke har lyst på eller kapasitet til å ha en kanin, skal du heller ikke kjøpe en kanin «til barna». Husk også at barn under 16 år har ikke lov til å ha ansvar for et kjæledyr alene.

Kanin sammen med andre kaniner

Kaniner er sosiale dyr som helst vil bo sammen med en eller flere andre kaniner. Det er likevel ikke alltid lett å få to fremmede kaniner til å leve fredelig sammen. Derfor er det viktig at du har kunnskap om kaniners sosiale adferd og nødvendige forutsetninger for at de skal fungere sammen før du introduserer fremmede kaniner for hverandre. Spesielt er det viktig at individene møtes på et sted hvor ingen hevder territorium og at de har nok plass til å trekke seg unna hverandre. Kaniner som skal leve sammen bør kastreres for å både unngå uønskede ungekull og for at kaninene skal ha glede av hverandre. Spesielt gjelder dette hannkaniner, som kan slåss og skade hverandre alvorlig når de ikke er kastrert.

Kanin sammen med andre kjæledyr

Kaniner bør ikke holdes sammen med andre typer kjæledyr. Rovdyr som hund og katt kan oppleves skremmende for kaninen, og kan godt finne på å skade den. Kaniner som holdes sammen med marsvin, kan plage marsvinet og også skade det med de kraftige bakbeina sine. Kaninen kan også smitte marsvinet med sykdommer.

Har du nok plass?

Kaniner trenger god plass for å trives og det beste er om kaninen får gå fritt i hele eller deler av boligen. Noen velger å ha kaninene på et avgrenset område, eller har dem på egne rom om natten. Å bygge en romslig innhegning eller binge til kaninen er også et alternativ. Hvis du velger å ha kaninen i bur, bør du velge et størst mulig bur og påse at den får komme ut å løpe fritt daglig. Om sommeren vil kaninene sette pris på å få være utendørs.Og det beste vil være en rømningssikker innhegning som beskytter mot rovdyr, og hvor det finnes gjemmesteder med skygge og tørt underlag.

Kaninpass?

Har du noen som kan passe eller bo hos deg hvis du skal på ferie, blir syk eller trenger avlastning? Det kan være lurt å i forkant alliere seg med noen du stoler på som kan stille ved behov.

Kilde: www.mattilsynet.no