Bilder av en reptile

Om reptiler

Fra 15. august 2017 er 19 reptiltyper lov å selge i Norge.
Mattilsynets side kan du se en oversikt over hvilke typer som er lovlig og lese mer om disse.

NZB sin side kan du lese mer om reptiler og generelt reptilhold.