Avbildet: Kornsnok

Om Kornsnok

Kornsnoken er en aktiv slange som svært gjerne klatrer, og som er svært populær for terrarier. Arten kommer opprinnelig fra Nordamerika og omfattet inntil nylig fire underarter som i stor grad har blitt krysset med hverandre for å frembringe de mange fargevariantene som i dag finnes i handelen under navnet kornsnok.

Viktig!

Slanger vokser hele livet, men huden vokser ikke. Derfor gjennomgår dyrene regelmessig hamskifter. Kort før hamskiftet blir øynene uklare og dyret trekker seg tilbake. Det er naturlig og ingen grunn til bekymring.

Fargevarianter

Kornsnoker er blant de hyppigste holdte og oppdrettede terrariedyr overhodet. Takket være deres store variasjon fra naturens side, kombinert med oppdretternes innsats for å frembringe nye varianter, finnes det i dag hundrevis av dominante og recessive fargevarianter, derunder artshybrider, som oppdrettes i fangenskap. Navnene på de fleste av disse er rene fantasinavn, som enhver oppdretter fritt kan sette, uten noen standard eller regelverk som kontrollerer navnevalget.

Ernæring

Kornsnoker spiser et bredt spekter av byttedyr. I terrariet er mus, rotter og kyllinger det vanligste fôret. Slike kan du kjøpe frosne i zoohandelen. De må tines forsiktig og varmes til en temperatur på ca. 37 °C før de gis til slangen. Det er viktig å passe på at dyret er gjennomtint og at det ikke blir liggende lenge etter oppvarming! Før hamskifte og under vinterpausen kan slangene i lang tid la være å spise. For øvrig fôrer man stort sett én gang i uken. Dersom man har flere slanger sammen, må de skilles i separate bokser ved fôring, for å unngå at de biter og skader hverandre. Slangene bør fôres om kvelden! Friskt drikkevann må alltid være tilgjengelig.

Vinterpause

I vill tilstand har kornsnoker en flere måneder lang vinterpause. I terrariet kan den simuleres ved at lys og varme gradvis slås av i ca. 2 måneder. Dyrene går inn i vinterpausen ca. 14 dager etter at man har startet reduksjonen av belysningstiden. Under vinterpausen tar dyrene ikke til seg føde og skal ikke lengre fôres, men vann skal alltid være tilgjengelig.

Generell informasjon

Kornsnoken er en av de mest populære slangene for terrarier. Den kommer opprinnelig fra Nordamerika og omfattet inntil nylig fire underarter som i stor grad har blitt krysset med hverandre for å frembringe de fargevariantene som i dag handles under navnet kornsnok. Etter moderne genetiske undersøkelser regnes de tidligere underartene i dag som egne arter. Kornsnokene er allerede i naturen svært variable i farge og tegninger, og årevis med avlsarbeide har frembrakt hundrevis av menneskeskapte varianter. I naturen er kornsnokene skumrings- og nattaktive jegere. De lever i ulike habitater, hvor de ofte kan finnes i huler i trærne under løs bark eller i klippespalter. Slangene klatrer lett opp i busker og trær og fanger både fugler, små pattedyr og andre reptiler. Når de opptil 130 cm lange slangene skal tas ut av terrariet bør de alltid løftes med støtte på minst to steder på kroppen. Det lønner seg oftest å anvende en slangekrok nær hodet og holde rundt midten på kroppen med den andre hånden. Når dyrene er vant til å håndteres, lar de seg ganske uproblematisk flytte, f.eks. i forbindelse med fôring. Kornsnoker kan bli inntil 20 år gamle.

Terrarium og innredning

Kornsnoker finnes i så mange ulike habitater at dyreholderen kan slippe fantasien løs ved innredning av terrariet. To utvokste dyr bør ha et terrarium med en grunnflate på minst 130 cm x 70 cm og en høyde på 130 cm. Det er også mulig å holde kornsnoker enkeltvis, men hold av flere individer av noenlunde samme størrelse sammen er stort sett uproblematisk. For hvert ekstra dyr bør volumet på terrariet økes med ca. 20 %. Som bunnlag bør man anvende et luftig substrat med gode sugeevne. I handelen finnes det flere ulike myke “jungelsubstrater”. Innredningen kan bestå av steiner, røtter og greiner til å klatre i, men også flere huler som kan fungere som skjulested og soveplasser. Beplantningen må være forholdsvis robust, ettersom de opptil 800 g tunge dyrene vil klatre også i disse. Passende temperatur ligger på 22-28 °C. Om natten kan den falle til 18-20 °C. Slangene behøver også varmelamper som gir solplasser med opptil 35 °C. UV-lys er ikke tvingende nødvendig, men ser ut til å øke trivselen hos dyrene. UV- og varmelampene kan eventuelt slås på bare en time nå og da, for å unngå at man får for høy generell temperatur i terrariet. Grunnbelysning ordnes med T5-lysrør eller LEDlamper, og kan – avhengig av årstid – være tent 10-12 timer/døgnet.
Luftfuktigheten skal ligge på 50-70 %. Det oppnår man ved regelmessig å dusje innredningen med lunket vann og å holde bunnlaget fuktig. Slangene oppsøker fuktige områder i terrariet i forbindelse med hamskifte. Kornsnoker bruker også gjerne vannskåler som badekar, så disse må gjerne ha en størrelse som gjør det mulig for en slange å rulle seg sammen i det. Kornsnoker er eksperter i å finne veien ut av selv svært små åpninger i terrariet. Pass på at terrariet er helt tett, også høyt oppe langs øvre kant, fordi slangene er gode klatrere. Alle glassplater og skyvedører må sikres med lås, slik at ikke en liten spalte blir en fluktmulighet. Selv om slangen kan synes det er kult å se mer av verden, er det langt fra sikkert at naboen din mener det samme.

Hygiene

For å unngå helseproblemer er det viktig at avføring og hudrester fjernes hurtig. For din egen helses del er det viktig å vaske hendene etter enhver håndtering av dyret.

Lovverket

Hold av kornsnoker, oppdrettet i fangenskap av foreldre født i fangenskap, er tillatt i Norge under forskrift om forbud mot eksotiske dyr. Arten er ikke underlagt CITES-reguleringer. Nesten alle dyr i internasjonal handel stammer fra oppdrett.

Kilde NZB