Avbildet: Kongepyton

Om Kongepyton

Konge- eller ballpytonen gjennom årtier vært en storfavoritt hos slangeelskere. Arten er vidt utbredt i det sørlige Vest-Afrika og Sentralafrika øst til Uganda, hvor den først og fremst holder til i gnagerhuler under bakken og i forlatte termitthauger hvor temperatur og fuktighet er riktig og stabil. Årlig oppdrettes det mer enn 10.000 individer av kongepyton, av hundrevis av ulike fargevarianter som helt dominerer det internasjonale markedet for hobbydyr.

Viktig!

Slanger vokser hele livet, men huden vokser ikke. Derfor gjennomgår dyrene regelmessig hamskifter. Kort før hamskiftet blir øynene uklare og dyret trekker seg tilbake. Det er naturlig og ingen grunn til bekymring.

Fargevarianter

Årlig oppdrettes det mer enn 10.000 individer av kongepyton, av hundrevis av ulike fargevarianter som helt dominerer det internasjonale markedet for hobbydyr. Mens det tidligere foregikk såkalt ”ranching” av viltformer av kongepyton i flere av de afrikanske opprinnelseslandene, har dette nå for det meste opphørt. I Norge er det kun oppdrettede dyr som er tillatt innført.

Ernæring

Hovednæringen til kongepytonen er gnagere. Slike kan du kjøpe frosne i zoohandelen. De må tines forsiktig og varmes til en temperatur på ca. 37 °C før de gis til slangen. Det er viktig å passe på at dyret er gjennomtint og at det ikke blir liggende lenge etter oppvarming! Før hamskifte, under parringstiden eller ved drektighet kan slangene i lang tid la være å spise. For øvrig bør ungdyr fôres hver 5. dag, og voksne individer hver 7.-10. dag. Dersom man har flere slanger sammen, må de skilles i separate bokser ved fôring, for å unngå at de biter og skader hverandre. Benytt helst lange verktøy (klyper) ved fôringen. Slangen ser ikke forskjell på en varm hånd og en varm mus. Slangene bør fôres om kvelden! Friskt drikkevann må alltid være tilgjengelig.

Vinterpause

Til tross for at dyrene kommer fra områder med nokså jevn årstemperatur, er de vant til årstidsvariasjoner gjennom tørke- og regntid. I vintermånedene kan temperaturen i terrariet med fordel senkes med 2-4 °C om natten. Dette stimulerer dyrene til parring.

Generell informasjon

Takket være sin beskjedne størrelse og rolige atferd har konge- eller ballpytonen, Python regius, gjennom årtier vært en storfavoritt hos slangeelskere. Arten er vidt utbredt i det sørlige Vest-Afrika og Sentralafrika øst til Uganda, hvor den først og fremst holder til i gnagerhuler under bakken og i forlatte termitthauger hvor temperatur og fuktighet er riktig og stabil. De finnes i åpne savannelandskap, men også nær mennesker, takket være det store antallet gnagere som søker til menneskers boområder. Kongepytonene er skumrings- og nattaktive og forlater sine skjulesteder ved mørkets frembrudd. De holder seg fortsatt nær hulen mens de jakter på bytte. I naturen er kongepytonene einstøinger som søker sammen med andre bare under parringstiden. I terrarier er det uproblematisk å holde noenlunde like store dyr sammen. Populærnavnet ballpyton kommer av at dyrene ved fare ruller seg sammen for å beskytte hodet. Ved god pleie kan en kongepyton bli langt over 20 år gammel, så en kjøper må være forberedt på at denne påtar seg et ansvar for mange år.

Terrarium og innredning

Kongepytonen tilbringer livet på bakken og er en nokså dårlig klatrer. Om dagen foretrekker slangen å ligge i mørke, fuktige huler. Terrariet må ha flere slike sovehuler. Disse kan gjerne være tre- eller plastkasser som man plasserer under terrariet, forbundet med en passe stor inngang, eller man kan anvende kunststoffhuler som finnes i handelen. Dyrene kan holdes enkeltvis, men flere like store eksemplarer sammen er vanligvis uproblematisk. En fullt utvokst slange bør ha et terrarium på 130 cm x 70 cm x 50 cm, og for hvert ekstra dyr legger man til 20 % i grunnflate. Innredningsgjenstandene må være solide og godt forankret til hverandre. Som bunnmateriale er myk trespon eller bark velegnet. Disse har den fordelen at man lett kan regulere luftfuktigheten ved å variere fuktigheten på bunnlaget. I sovehulene kan lett fuktig mose være et godt middel for å oppnå riktig fuktighet. Luften i terrariet bør ha en fuktighet som alltid ligger på minst 50 %; i sovehulene sågar 80-90 %. Det oppnås ved å regelmessig å dusje innredningen med lunket vann og holde bunnlaget lett fuktig. Ettersom kongepytonen i naturen lever i et nesten konstant varmt miljø hele året, foretrekker de også i terrariet en temperatur på 28-30 °C.

I sovehulene skal temperaturen heller ikke gå under 26 °C. Den høye temperaturen oppnår man ved å benytte varmekabler eller -matter som kan kjøpes i zoohandelen. Disse må imidlertid legge utenfor terrariet, med et luftrom mellom varmelegemet og terrarieglasset. Temperaturen kan lett måles på forskjellige steder i terrariet med hjelp av et infrarødt termometer. Eventuelle planter i pytonterrarier må være svært robuste for å klare seg. De har uansett et rent dekorativt formål, ved siden av at de kan være med på å bedre mikroklimaet i terrariet. Som rent nattaktiv hulebeboer behøver kongepytonene ikke noe UV-lys. Grunnbelysningen ordnes med T5-lysrør eller LED-lamper som skal være tent 12 timer i døgnet.

Hygiene

For å unngå helseproblemer er det viktig at avføring og hudrester fjernes hurtig. For din egen helses del er det viktig å vaske hendene etter enhver håndtering av dyret.

Lovverket

Hold av kongepyton, oppdrettet i fangenskap av foreldre født i fangenskap, er tillatt i Norge under forskrift om forbud mot eksotiske dyr. Vær oppmerksom på at handel med arten er regulert av CITES og transport over grenser er tillatt kun med CITES-papirer. Be gjerne om kopi av CITES-tillatelsen fra din forhandler.

Kilde NZB