Avbildet: Kongeboa

Om Kongeboa

Kongeboaen er en slangeart som det finnes mange underarter av i Mellom- og Sør-Amerika. Den er vel etablert som hobbydyr og finnes i handelen i mange underarter, hybrider og avlsformer. De ulike lokalformene og underartene av kongeboaen blir fra 1 til 3 meter som fullvoksne. De finnes også i ulike biotoper, og noen generell habitat kan vanskelig beskrives. Oftest finnes de imidlertid mellom trær og busker nær vann.

Viktig!

Slanger vokser hele livet, men huden vokser ikke. Derfor gjennomgår dyrene regelmessig hamskifter. Kort før hamskiftet blir øynene uklare og dyret trekker seg tilbake. Det er naturlig og ingen grunn til bekymring.

Advarsel!

Boaer kan bite hardt! Om du skal håndtere et individ du ikke kjenner, lønner det seg å bruke en slangekrok. Dyr som er tilpasset mennesker er som regel roligere og lar seg som oftest også løftes med hendene. La dine slanger bli vant til en fast rutine for fôrings- og rengjøringstider. Når de venner seg til denne rytmen blir de som regel også roligere og mer omgjengelige.

Fargevarianter

Kongeboaer har lang tradisjon i terraristikken. De færreste oppdrettere er opptatt av rene lokalformer og underarter, mens desto flere har spesialisert seg på å fremavle avvikende farger og mønstre, derunder hvite, røde og mørke dyr. Svært mange av dyrene i handelen er hybrider av ulike underarter.

Ernæring

Hovednæringen til kongeboaer er gnagere og fugler. Slike kan du kjøpe frosne i zoohandelen. De må tines forsiktig og varmes til en temperatur på ca. 37 °C før de gis til slangen. Det er viktig å passe på at dyret er gjennomtint og at det ikke blir liggende lenge etter oppvarming! Før hamskifte, under parringstiden eller ved drektighet kan slangene i lang tid la være å spise. For øvrig bør ungdyr fôres hver 5.-7. dag, og voksne individer hver 14.-21. dag. Dersom man har flere slanger sammen, må de skilles i separate bokser ved fôring, for å unngå at de biter og skader hverandre. Benytt alltid lange verktøy (klyper) ved fôringen. Slangen ser ikke forskjell på en varm hånd og en varm mus. Dersom du har håndtert fôrdyret er det også viktig å vaske hendene grundig for å fjerne all lukt! Slangene bør fôres om kvelden! Friskt drikkevann må alltid være tilgjengelig.

Generell informasjon

Kongeboaen, Boa constrictor, er en art som det finnes mange underarter av i Mellom- og Sør-Amerika. Den er vel etablert som hobbydyr og finnes i handelen i mange underarter, hybrider og avlsformer. Den mest kjente underarten, som også er den mest populære i handelen, Boa c. imperator, blir nå for det meste regnet som en egen art. Innenfor CITES regnes den imidlertid fortsatt som Boa constrictor (august 2017). De ulike lokalformene og underartene av kongeboaen blir fra 1 til 3 meter som fullvoksne. De lever i ulike biotoper, og noen generell habitat kan vanskelig beskrives. Oftest finnes de blant trær og busker nær vann. Ungdyr klatrer gjerne opp i trær og busker, mens voksne, tunge dyr holder seg mest på bakken. De er skumrings- og nattaktive og har svært lite behov for å bevege seg. Om dagen sover de mest på greiner i trærne, mellom trerøtter eller under busker. En gang i mellom kommer de frem fra skjulestedene for å solbade. En kongeboa kan bli mellom 20 og 40 år gammel. I naturen er de for det meste einstøinger, mens man i terrarier som regel kan holde flere like store individer sammen uten problemer.

Terrarium og innredning

Nødvendig størrelse på terrariet for kongeboaer vil variere etter underart og størrelse. For dyr på 150 cm, vil et terrarium med grunnflate 150 cm x 75 cm og en høyde på 75 cm være passende. Ved hold av flere slanger sammen, må man legge til 20 % på grunnflaten for hvert ekstra individ. Terrariet må ha ulike temperatursoner, hvor dyrene selv kan velge hvor varmt de vil ha det. Ved bunnen kan dette være mellom 26-28 °C, mens det høyere opp må være soner med opptil 35 °C. Om natten kan temperaturen synke ned til 22 °C. Generell varme oppnås ved bunnvarme eller varmekabel, som må plasseres under terrariet eller avskjermet slik at dyrene ikke kan komme i direkte kontakt med varmelegemet og brenne seg. Kongeboaer behøver også muligheten til å sole seg under varme- og UV-B-lamper. Selv om de er skumrings- og nattaktive vil de ofte velge å tilbringe dagen i ”solen”. Grunnbelysningen i terrariet kan være T5-lysrør eller LED-lamper, og belysningstiden 12 timer/døgn. Luftfuktigheten skal om dagen ligge på 60-80 %, om natten kan den stige opp til 90 %. Det oppnår man ved regelmessig å dusje med lunket vann og å ha fuktig bunnlag. Som bunnmateriale er myk trespon eller bark velegnet. Dette har den fordelen at man lett kan regulere luftfuktigheten ved å variere fuktigheten på bunnlaget. Med et infrarødt termometer og et hygrometer kan dyreholderen lett måle temperatur og luftfuktighet på ulike steder i terrariet. Innredning og planter i et boaterrarium må være svært robuste. Ettersom dyrene blir både store og tunge, velger mange å benytte plastplanter.

Ethvert boaterrarium må ha et stort badebasseng, helst med avløp i bunnen, slik at det er lett å tømme og rengjøre. Dyrene liker å ligge i lunket vann. Alle konstruksjoner av stein og røtter må være solid festet sammen med lim og/eller skruer. Kongeboaen trekker seg gjerne tilbake i huler eller under røtter. Noen ru overflater i terrariet hjelper slangen til å skrape av seg gammel hud.

Hygiene

For å unngå helseproblemer er det viktig at avføring og hudrester fjernes hurtig. For din egen helses del er det viktig å vaske hendene etter enhver håndtering av dyret.

Lovverket

Hold av kongeboa, oppdrettet i fangenskap av foreldre født i fangenskap, er tillatt i Norge under forskrift om forbud mot eksotiske dyr. Vær oppmerksom på at handel med arten er regulert av CITES og transport over grenser er tillatt kun med CITES-papirer. Be gjerne om kopi av CITES-tillatelsen fra din forhandler.

Kilde NZB