Avbildet: Kjempedaggekko

Om Kjempedaggekko

Daggekkoene tilhører den lille gruppen av gekkoer som er aktive på dagtid. I naturen finner vi dem på Madagaskar og omkringliggende øyer i det Indiske Hav. Kjempedaggekkoen, som er den arten som er lovlig å holde i Norge, bebodde opprinnelig kystområdene nord på Madagaskar, men har blitt introdusert til mange andre tropiske områder i over hele verden. Blant annet Florida og Hawaii. Mange steder er den en kulturfølger som søker til hytter og hager hvor de lettere kan finne frukt og insekter. Arten gjenkjennes på sin intense grønne til blålige bunnfarge og et rødt bånd fra øye til nesebor. Mengden av og formen på røde flekktegninger på kroppen er svært individuell og har også blitt endret gjennom menneskelig seleksjonsavl.

Fargevarianter

Kjempedaggekkoen har blitt oppdrettet i fangenskap i mange generasjoner, og oppdrettere har skapt varianter med stadig mer rødfarge i tegningene. Ungdyr har oftest en spesielt vakker fargetegning. Fargene blir gjerne svakere og mindre iøynefallende med alderen, men kjempedaggekkoen er likevel en av de aller mest fargerike reptilartene som finnes.

Vinterpause

Daggekkoer har ikke behov for noen egentlig vinterpause, men en senkning av den generelle temperaturen i terrariet med 2-3 °C og reduksjon av belysningstiden fra 12 til 10 timer/døgn i noen uker, gjør dyrene godt og stimulerer også til egglegging.

Ernæring

Daggekkoer har en variert diett bestående av insekter, blomsterpollen, nektar og modne frukter. I terrariet kan de fôres med f.eks. sirisser, kakerlakker, gresshopper, voksmøll- og billelarver. De må også få et regelmessig tilskudd av frukter og pollen. Spesielle næringstilskudd for fruktspisende reptiler finnes i handelen. For å unngå kalsiummangel, som kan føre til alvorlige skjelettsykdommer, spesielt hos hunndyr etter egglegging, bør fôrinsektene på forhånd fôres med friske grønnsaker eller grøntfôr. Spesielle mineral-og vitaminpreparater, som kan kjøpes i zoohandelen, bør også en gang i blant brukes til å pudre insektene med umiddelbart før de gis til gekkoene. Sammen med riktig UV-B-lys holder man da gekkoene friske. Om man gir for mye kalsium kan det på sin side føre til avlagring av kalksekker i dyrets halsområde. Friskt drikkevann må alltid være tilgjengelig.

Fôring!

Daggekkoer kan fort bli overvektige om de får for mye mat. Fôr maksimalt 2-3 ganger i uken.

Viktig!

Denne arten er svært territoriell. Dersom du holder to individer sammen, er det viktig å passe på at begge individer oppsøker solingsplassen under varmelampen. Hvis ikke kan det være et tegn på stress, og dyrene bør skilles i alle fall for en periode.

Lovverket

Hold av kjempedaggekko, oppdrettet i fangenskap av foreldre født i fangenskap, er tillatt i Norge under forskrift om forbud mot eksotiske dyr. Vær oppmerksom på at handel med arten er regulert av CITES og transport over grenser er tillatt kun med CITES-papirer. Be gjerne om kopi av CITES-tillatelsen fra din forhandler

Kilde NZB