Avbildet: Kornsnok

Viktig å tenke på rundt reptilhold

Hold av 19 ulike arter av reptiler, oppdrettet i fangenskap av foreldre født i fangenskap, er tillatt i Norge under forskrift om forbud mot eksotiske dyr. Merk at flere av artene også er regulert under CITES-regelverket og krever særlige innførselsdokumenter.

Enhver art av terrariedyr har sine egne spesifikke krav til omgivelsene som dyreholderen må sørge for å oppfylle. Spesielt for reptiler kan disse kravene variere svært mye fra art til art, og ha avgjørende betydning for hvilken størrelse, form og utrustning terrariet må ha. Dyreeiere plikter å sette seg grundig inn i de spesifikke behovene til enhver dyreart man ønsker å holde.

Før du skaffer deg et terrarium må du sette deg inn i hva det vil kreve i arbeidsinnsats, forpliktelser og kostnader. Du må sette deg inn i behovene til dyrearten du vil holde, slik at du kan tilby den riktige leveforhold og korrekt ernæring og pleie. Smerte, lidelse og skader som skyldes feil hold og mangel på kunnskap er ikke akseptabelt i noe dyrehold. Før kjøpet er det helt nødvendig å sette seg inn i de grunnleggende biologiske behovene til arten. Terrariet må innredes i henhold til dyrets naturlige atferd og ha tilstrekkelig plass for bevegelse. Zoobutikken vil kunne hjelpe deg med gode råd, og det anbefales også å lese faglitteratur og snakke med andre erfarne dyreholdere. Mange reptiler kan nå en høy alder, og enhver dyrekjøper må være bevisst på at man påtar seg en forpliktelse som varer hele dyrets liv. Det er også viktig å være klar over at reptiler, i motsetning til for eksempel hunder og katter, ikke knytter noen form for emosjonelle bånd til mennesker. Reptiler er ikke kjæledyr som ønsker kos. Når de oppsøker mennesker er det fordi de gjenkjenner mennesket som den som gir dem mat, eller fordi menneskets kropp gir fremragende klatremuligheter, så vel som en varm kropp med deilige 37 °C

Sjekkliste

Spørsmål som enhver reptilinteressert må kunne besvare før man kjøper dyr:

• Hvor passer det å plassere terrariet?
• Hvor stort og hvor gammelt kan mitt dyr bli?
• Hva slags teknisk utstyr er nødvendig for min dyreart?
• Har jeg nødvendig tid til å stelle dyret?
• Klarer jeg å dekke kostnadene til fôr, strøm og eventuelle veterinærbesøk?
• Hvor får jeg fatt på fôret dyret behøver?
• Er jeg klar for å ta meg av dyret gjennom mange år?
• Hvem tar seg av dyret om jeg drar på ferie?
• Vil resten av familien min også akseptere dette dyret?
• Hvilke krav stiller myndighetene for dette dyreholdet?

Viktig!

Reptiler er ikke kjæledyr! De blir ikke tamme, slik vi kjenner det fra pattedyr. Tilpasningen til pleieren er vesentlig et resultat av at dyret lærer hvem som bringer mat.

Det korrekte vitenskapelige navnet på et reptil består av to deler. Det første navnet er slektsnavnet, det andre er artsnavnet. Myndighetene krever at du kjenner det vitenskapelige navnet på arten du har. Anbefalinger for terrariestørrelse i våre brosjyrer er basert på optimalt hold av voksne dyr. For oppdrett og midlertidig hold kan man benytte mindre terrarier.

Avbildet av tekst om norsk regelverk

Hva er reptiler

Utviklingsmessig utgjør reptilene en svært gammel dyregruppe. I motsetning til pattedyr og fugler er de vekselvarme og regulerer sin kroppstemperatur gjennom atferden, for eksempel ved å sole seg. Alle stoffskiftefunksjoner er avhengige av en optimal temperatur. Dersom det er for kaldt vil dyrene verken kunne bevege seg eller fordøye mat. Reptiler har en tørr skjelldekket hud, uten slim. Myten om at reptiler er slimete dyr har altså ikke noe for seg.

Krav til hold

Enhver art av terrariedyr har sine egne spesifikke krav til omgivelsene som dyreholderen må sørge for å oppfylle. Spesielt for reptiler kan disse kravene variere svært mye fra art til art, og ha avgjørende betydning for hvilken størrelse, form og utrustning terrariet må ha. Dyreeiere plikter å sette seg grundig inn i de spesifikke behovene til enhver dyreart man ønsker å holde. Dagaktive reptiler har f.eks. helt andre krav til lys og lyssammensetning enn hva nattaktive reptiler har. Noen dyr behøver en hvileperiode i vinterhalvåret, og da må dyreeier kunne legge forholdene til rette også for dette.

Ernæring

Noen få reptiler er utelukkende planteetere, og mange spiser insekter. Alle slanger spiser kun animalsk føde! En slangeholder må derfor være forberedt på at dyret krever jevn tilgang på kjøtt, først og fremst i form av døde mus og rotter, og at det aldri vil kunne tilpasse seg vegetarisk føde.

Terrarieinnredning

Blant de viktigste innredningselementene i et terrarium er et egnet bunnmateriale og tilstrekkelige klatremuligheter. Alt etter reptilart kan det være steiner, røtter eller grener som gir den riktige innredningen. Alle dyrene behøver skjulesteder, soveplasser og tilgang på drikkevann. Noe arter trenger et badekar i passende størrelse. Ved bruk av levende planter kan man skape et bedre mikroklima og samtidig gi dyrene gode skjulesteder. Innredningen skal utformes slik at det finnes soner med ulike lysforhold, temperatur og fuktighet. Da kan dyrene selv, etter behov, velge hvor varmt og fuktig de vil ligge og om de ønsker det lyst eller mørkt.

Pleiebehov

Som alle andre dyr under menneskelig omsorg, krever også reptiler regelmessig stell. Det innebærer blant annet daglige hygienetiltak som skifte av vann og fjerning av avføring, uspist fôr og hudrester. Om dette gjøres korrekt unngår man å måtte skifte bunnlag annet enn en sjelden gang. Dyrene må fôres i henhold til artens behov, og man må påse at lyset er riktig og fungerer. Det er spesielt viktig regelmessig å tilse varmelamper og UV-lys, hvor det ikke er umiddelbart iøynefallende om alt fungerer.

Veterinærtilsyn

Ved å gi god og riktig ernæring og sørge for korrekt belysning kan man forebygge mange sykdommer, men reptiler kan likevel bli syke. Reptiler er spesielle pasienter, og det er ennå et begrenset antall norske veterinærer som kjenner disse dyrene godt nok. Hør gjerne med din zoohandler eller andre reptilkyndige om en eller flere veterinærer de kan anbefale, før du selv har behov for en.

Kilde NZB