Taste serien

Fra kr 29

Produkter med råvarer fra en bestemt dyreart eller type innmat. Velegnet som tilleggsfôr sammen med tørrfôr.

Nullstill

Butikker

Vis alle butikker

Sortimentet kan variere fra butikk til butikk

Sortimentet kan variere fra butikk til butikk

Beskrivelse

Vom Taste fullfôr

Taste serien består av produkter fra en bestemt dyreart eller type innmat.

Hvem egner fôret seg til?

Produktene egner seg godt som tilleggsfôr sammen med tørrfôr. Du kan også bruke det som ingrediens i egenkomponert råfôr. Alle variantene er tilsatt vitamin- og mineralpremiks, og de som ikke naturlig inneholder bein er tilsatt ekstra kalsium. Denne serien egner seg godt som fullfôr i perioder ved for eksempel eliminasjonsfôring ved allergiutredning.

Hvor mange varianter finnes det i Taste-serien?

Taste-serien får i 5 ulike varianter.

100% and

Denne varianten inneholder and fra Gårdsand og Stange.Høykvalitets-produkt, rik på både proteiner og fett. Tilsatt vitamin – og mineralpremiks. Produktet inneholder avskjær, skinn og bein fra and. Taste kylling

100% kylling

Denne varianten er svært luktsvak og et delikat produkt. Kylling er en av de råvarene som egner seg best som fullfôr, da kyllingprotein er høyverdig og har en svært god aminosyreprofil. Det betyr at den er lettopptakelig for hunden. Taste lam

100% lam

Denne varianten består av blandet innmat og kjøttavskjær fra lam, og lammevom. Produktet har svært god smaklighet. Sesongvare på grunn av tilgjengelighet på råvarer. Taste storfe

100% storfe

Denne varianten består av råvarer fra storfe. Lunge, strupe, lever, nyre, vom og kjøtt/fett avkjær benyttes. Taste storfevom

100% storfevom

Denne varianten egner seg godt som tilskuddsfôr, som for eksempel i kombinasjon med tørrfôr. Produktet har en sterkere lukt og en gråbrun farge. Norsk, etisk og fornuftig bruk av naturens ressurser

Norskproduksert fullfôr

VOM-serien er et norskprodusert råfôr, produsert i Trøgstad. Råvarene som benyttes kommer utelukkende fra norske slakterier som er godkjente og kontrollerte leverandører av kjøtt til menneskemat. De delene av dyret vi mennesker helst ikke spiser, brukes til å produsere råfôret til VOM. En vinn-vinn situasjon med hensyn til bruk av naturens egne ressurser. En annen god grunn til at VOM bruke norske råvarer er at det stilles det svært strenge krav til husdyrsproduksjon i Norge, både med tanke på dyrevelferd og dyrehelse. Slik sikrer de at dyrene benyttet har hatt det godt og at forbruker for trygge sluttprodukter.