Avbildet: Eldre ektepar på tur med hunden

Hundeeiere lever lengre

En gruppe svenske forskere har studert sammenhengen mellom det å eie hund og hjerte-karhelse hos over 3,4 millioner tidligere hjertefriske svensker i alderen 40-80 år.

Forskerne brukte informasjon fra 7 ulike nasjonale registre, inkludert Jordbruksverkets hundeeierregister, samt Svenske Kennelklubbens register for å studere sammenhengen mellom det å eie hund og hjerte-karhelse.

Resultatet av studiet viste at hundeeiere hadde lavere risiko for å dø under den 12 år lange oppfølgingsperioden. I enkelthusholdninger ble det også notert lavere risiko for hjerteinfarkt og hjerneslag hos hundeeierne.

Avbildet: Gammel mann som sitter på en benk sammen med hunden sin

«Et meget interessant funn i vår studie var at resultatet var mest tydelig i enkelthusholdninger. Å være enslig har tidligere blitt rapportert som en risikofaktor for hjerte-karsykdom og det virker som at en hund kanskje kan nøytralisere denne risikoen.

Et annet interessant funn var at eierne til de ulike rasene avvek tydelig hva gjaldt hjerte-karhelse, og vi observerte f.eks. at hundeeiere av ulike jaktraser viste seg å være friskere», sier Tove Fall.

De kan imidlertid ikke gi svar på om, eller hvordan hunder faktisk beskytter mennesker fra hjertesykdommer og for tidlig død. Men sammenhengen vi ser er hunders positive påvirkning på eierens livsstil og velferd.

Avbildet: Eldre par som er på jobbetur med hunden sin

Les også:

Vurder du hund?

Kilde:
Uppsala universitet 17.11. 2017