Avbildet: En hånd som vasker i et akvarium

Hvordan unngå alger i akvariumet

Biologisk sett er alger en primitiv form for plante, og algesporer finner man overalt. I akvariumet kan det dukke opp ulike typer alger. Man har blant annet grønnalger som fester seg på akvarieglasset og plantene, brunalger som dekker bunnlaget og rødalger som dukker opp som små buster. Alger er svært hardføre og kan overleve lenge, selv i dårlige forhold. Fryktelig irriterende når de slår full «blomst» i akvariumet!

Forebyggende tiltak i kampen mot algene

Først og fremst, et akvarium bør aldri stå i direkte sollys. Alger nyttiggjør seg av sollyset, så plasser akvariumet et sted i rommet der solen ikke skinner direkte på glasset. Og dette er kanskje spesielt aktuelt i lysere tider som vår og sommer.

Algespisende fisker er også smart å ha i ditt akvarium, som for eksempel Siamesiske algeetere, disse er svært effektive og forebyggende mot alger.

Når du velger planter første gangen, velg noen som er hurtigvoksende, da disse blir en konkurrent til algene.

For mye fôr til fiskene  som blir liggende å flyte rundt, er også med på å danne alger. Så tilpass mengden fôr til antall fisk.

Tro det eller ei, men for mye fisk er også med på å danne alger. Fisken avgir næringsstoffer som algene liker. Tilpass antall fisk til størrelsen på akvariumet, det samme gjelder planter.

Riktig belysning og riktige antall timer med belysning er også viktig å anpasse. Plantene trenger 10 til 12 timer med lys per dag. Lys utover dette nyttiggjør algene seg av. En timer løser dette lett.

Så til slutt må du påse at filteret du bruker passer til størrelsen på akvariumet og antall fisk.

Kilde: Akvaforum og akvaria.no